pultuszczak

Facebook

CO TU MÓWIĆ – TAK TRZYMAĆ!

2020-06-02 9:54:55

Z wójtem Gminy Winnica – Robertem Wróblewskim – rozmawia Kazimierz Dzierżanowski

Panie wójcie. Z dużą uwagą przeczytałem notę prasową o tym, co się zadziało wokół winnickiego ośrodka zdrowia. Nasadzenia drzew, krzewów, zasianie trawy! Taki mamy klimat na… nieliczenie się z przyrodą, a tu takie działanie. Od czego się zaczęło? Kto je zainicjował, kiedy?

Od pierwszych dni objęcia funkcji wójta Gminy Winnica podjąłem działania uporządkowania bardzo zaniedbanego terenu przy ośrodku zdrowia. Poprzednie władze twierdziły, że “nie da się nic zrobić”, gdyż gmina ma połowę udziałów w budynku oraz w gruncie i musi być zgoda mieszkańców, którzy są udziałowcami. Zrobiłem spotkanie z tymi mieszkańcami i bez problemu zgodzili się na wykonanie ogrodzenia, parkingu i zagospodarowanie terenu i dołożyli się finansowo do tych inwestycji. Zleciłem pracownikom Zakładu Budżetowego wycinkę zakrzaczeń, demontaż starego ogrodzenia i wyrównanie terenu od ul. Pułtuskiej.  Jest to centrum Winnicy, a miejsce to odstraszało przechodniów i przejezdnych.

Kolejnym etapem było wykonanie ogrodzenia z sąsiadującą działką, które sfinansowaliśmy wspólnie z właścicielem tej działki. Wykonaliśmy utwardzenie terenu kostką (ok. 300 m2),  pozyskaną z rozbiórki chodnika w Winnicy. Nie ukrywam, że jestem miłośnikiem przyrody i lubię prace w ogrodzie, dlatego postanowiłem, w celu obniżenia kosztów, we własnym zakresie posadzić krzewy, drzewa i posiać trawę, która już wzeszła.

Rozumiem, że radni i wójt stanęli do sadzenia i siania trawy. Ilu tych radnych tam było, Panie wójcie?

Do pomocy poprosiłem radnych Winnicy (3) i mieszkańców. Chętnie odpowiedzieli na moją prośbę i wspólnie wykonaliśmy to zadanie.

Czy przewiduje Pan dalsze prace związane z nasadzaniem drzew i krzewów, kwiatów? Jeśli tak, to gdzie?

Jesteśmy w trakcie realizacji zagospodarowania terenu starego boiska szkolnego i placu Jana Pawła II w Winnicy. Na gminnym placu Jana Pawła II przy kościele, który był  wyłożony bardzo zdewastowanym brukiem z 1943 roku, w ubiegłym roku wykonaliśmy utwardzenie kostką brukową 2000 m2.  Na środku wyremontowanego tereny stoi figurka Matki Bożej otoczona parkanem i … zaroślami. Na moją prośbę troje mieszkańców Winnicy, po wcześniejszym zakupie krzewów i kamieni, uporządkowali teren i posadzili krzewy, kwiaty i wyłożyli włókniną i kamieniami. Teraz jest pięknie.

A teren starego boiska. Co tam robicie?

Było to teren pusty, niezagospodarowany, porośnięty chwastami, na którym tylko raz w roku organizowaliśmy gminne dożynki.

Postanowiłem tam wykonać pierwszy na terenie gminy skwer do odpoczynku,  spacerów i plac zabaw. W ubiegłym roku wykonaliśmy projekt i zrealizowaliśmy pierwszy etap. W tym roku, ze względu na skromny budżet (30 tys. z funduszy sołeckich kilku sołectw), wszystkie prace ziemne i brukarskie wykonuje nasz Zakład Budżetowy. Pozostałe prace postanowiłem zrobić wspólnie z mieszkańcami –  społecznie. Przywieźliśmy około 300 drzew i krzewów, zakupiliśmy włókninę i płukane kamienie. Dałem ogłoszenie na stronie internetowej gminy o akcji sadzenia. Wspólnie z żoną poszliśmy na umówioną godzinę, przyszli również radni Winnicy i mieszkańcy. Przez sobotę i trzy popołudnia wykonaliśmy prace wyceniane przez profesjonalne firmy na ponad 30 tys. złotych.  Pracowało łącznie nawet 15 osób, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję. Na przyszły rok planujemy wykonanie placu zabaw.  Cieszę się, jak widzę  spacerujące rodziny, lub młodzież siedzącą na ławeczkach. Takiego miejsca brakowało w Winnicy.

To się chwali! Doskonały przykład dla innych gmin, a i dla Pułtuska, gdzie tyle drzew poszło pod piłę.

U nas to modne działanie. Wczesną wiosną mieszkańcy Mieszków Leśników razem z sołtysem, radną i emerytami z Klubu Seniora posiali trawę, posadzili kilkadziesiąt krzewów oraz wyłożyli kamieniami parking!

Czy w Pana gminie znajdują się pomniki przyrody? I zarazem jak Pan ocenia ukwiecenie gminy? Dbałość mieszkańców o swoje obejścia?

Mamy trzy pomniki przyrody przy kościele i zabytkowy park w Rębkowie, który jest własnością prywatną.

O ukwiecenie gminy dbają mieszkańcy, którzy we własnym zakresie upiększają swoje podwórka. Myślę, że wspólnie będziemy systematycznie poprawiać wizerunek naszej gminy.

Obserwując waszą stronę dostrzegam, że wciąż inwestujecie. Czy pandemia koronawirusa wpłynęła na gminne  funkcjonowanie?

Zarówno dla przedsiębiorców, jak i samorządów, obecny czas jest bardzo trudny. Zaczynamy odczuwać braki finansowe ze względu na niższe wpływy z podatków. Na szczęście na terenie naszej gminy prawie wszystkie zakłady funkcjonowały w miarę normalnie.

Zaplanowane inwestycje wykonujemy w terminie. Na początku roku otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie “Klubu Malucha” w kwocie 267 200 zł. W piątek, 22 maja podpisaliśmy umowę i  możemy rozpoczynać prace remontowe.

Założyliśmy panele fotowoltaiczne w gminnej hydroforni w Zbroszkach 40 kWp i przepompowni w Szczerbakach 10 kWp. Koszt inwestycji to ok. 200 tys. złotych.

Otrzymaliśmy pozytywną opinię o zaciągnięcie pożyczki  w 50% umarzalnej na rozbudowę wodociągu i kanalizacji w kwocie 1400 000 zł. Już został rozstrzygnięty przetarg na budowę zbiornika retencyjnego 400 m3 przy hydroforni. Ogłosiliśmy przetarg na budowę 12 przydomowych oczyszczalni ścieków i lada dzień ogłosimy przetarg na budowę kanalizacji  ok. 500 mb. – w Winnicy na ul. Ogrodowej.

Mamy pozytywnie oceniony wniosek na budowę drogi Rębkowo – Skoroszki. Dofinansowanie 65% z funduszu dróg samorządowych.

Dzięki prezesowi i pracownikom Zakładu Budżetowego realizujemy na bieżąco fundusz sołecki. Wykonaliśmy posadzkę w remizie w Błędostowie, także  część prac remontowych remizy w Glinicach, pobudowaliśmy ponad 500 m2 chodnika w Rębkowie. Wykonaliśmy remont świetlicy w Skórznicach – wykonano przyłącze wody, kanalizacji z szambem, łazienkę i kuchnię.  Obecnie trwają prace przy zagospodarowaniu terenu przy starym boisku.

Wczesną wiosną został nawieziony żwir na drogi gminne oraz wycięto zakrzaczenia. To są najważniejsze inwestycje wykonane od stycznia do maja 2020 roku.

Panie wójcie, co tu mówić: TAK TRZYMAĆ!

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…