pultuszczak

Facebook


Co musiałem, to zrobiłem

2019-05-15 11:40:21

Zmiana na stanowisku dyrektora

Od kilku tygodni Zespołem Placówek Oświatowych w Obrytem nie kieruje już Barbara Piątek (obecnie nauczycielka ZESPOŁU).  Jak mówi nasz informator, wokół  jej dyrektorowania od dawna krążyły niepochlebne opinie, związane z nieprawidłowym zarządzaniem budżetem szkolnym.

O komentarz do sprawy związanej z odwołaniem B. Piątek ze stanowiska dyrektora, poprosiliśmy wójta Sebastiana Mroczkowskiego. Poinformował nas, że odwołanie nastąpiło w wyniku przeprowadzonej  kontroli, zakończonej 31 stycznia bieżącego roku. Pokontrolny protokół podaje, że  nastąpiło „szereg istotnych nieprawidłowości w zakresie prowadzenia Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w kontekście obowiązujących przepisów prawa”.

Na pytanie, czy wójt zgłosił sprawę do PROKURATURY, odpowiedział: – Co musiałem, to zrobiłem. Poczyniłem odpowiednie kroki w tym kierunku.

Funkcję dyrektora placówki S. Mroczkowski  powierzył – do końca roku szkolnego – Agnieszce Bali, nauczycielce języka polskiego. Jej zastępczynią jest Dorota Makowska, również polonistka.

Z końcem roku szkolnego odbędzie się konkurs na dyrektora obryckiego ZPO

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *