pultuszczak
Co będzie w starej komendzie?

2023-07-20 3:20:42

Pułtuski samorząd ma już swoje plany zagospodarowania niedawno opuszczonej przez policję starej komendy przy ul. Rynek 23. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wyrazili zgodę na przejęcie darowizny działki zabudowanej od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę. Zgodę w tej sprawie musi wyrazić wojewoda mazowiecki

Powierzchnia działki, na której mieści się budynek byłej komendy policji wynosi 678 m2. Po uzyskaniu koniecznych zgód, podpisany zostanie akt notarialny i gmina stanie się gospodarzem obiektu. Jak wyjaśniał burmistrz Wojciech Gregorczyk, są już plany przeniesienia tam instytucji funkcjonujących do tej pory w budynku przy ul. Staszica, w tzw. Domu Nauczyciela, czyli   PPUK, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej, siedziby ZNP, biblioteki pedagogicznej i innych. Władze miasta uzyskały już zgodę właściciela działki położonej  między biblioteką Lelewela i Domem Nauczyciela na korzystanie z tego terenu i planują zorganizowanie na Staszica tak potrzebnych w naszym mieście 100 miejsc żłobkowych.

Radny Sławomir Krysiak, w trakcie dyskusji na sesji, wyraził obawy, czy przejęcie tak dużego obiektu nie będzie się wiązało z ogromnymi kosztami remontu, na które nie stać naszej gminy. Pytał, czy mamy rozeznanie, ekspertyzę stanu budynku i koniecznych do wykonania prac adaptacyjnych, remontowych. Radny przypomniał, jak przejęliśmy od powiatu kładkę dla pieszych, a zaraz potem okazało się ze była już ekspertyza mówiąca, że kładkę trzeba zamknąć i remontować, na co środki musiała wyłożyć gmina. Burmistrz Wojciech Gregorczyk zapewnił radnego, że odbył wizję w budynku i jego stan jest o wiele lepszy wewnątrz niż to wygląda z zewnątrz. Najgorsze byłoby wyłączenie go z użytkowania, bo jak będzie stał pusty, popadnie w ruinę.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *