pultuszczak

Facebook
Cmentarz komunalny musi szybko powstać

2022-11-04 5:20:23

Każdy, kto niedawno odprowadzał bliskich czy znajomych na pułtuskie cmentarze albo odwiedzał groby, doskonale widzi, że miejsca pochówku zapełniają się w ekspresowym tempie

Kilka lat temu cmentarz parafialny św. Krzyża został poszerzony o sąsiednia działkę
i tu zapełniają się już kolejne alejki, mimo że proboszcz nie wyraża zgody na rezerwowanie miejsc czy stawianie nagrobków “na przyszłość”.
Wcześniej czy później, ale na pewno w perspektywie kilku najbliższych lat, pułtuski samorząd musi podjąć konkretne kroki w sprawie nowego cmentarza komunalnego. Temat ten przewija się w dyskusjach na sesjach Rady Miejskiej od wielu lat.W roku 2014 pisaliśmyMieszkańcy żywo interesują się tematem od lat planowanej budowy cmentarza komunalnego w Grabówcu oraz rozszerzeniem terenu nekropolii przy Kościele św. Krzyża. Jeśli chodzi o rozbudowę istniejącego cmentarza parafialnego, to jak informował podczas kolędowania w domach parafian ks. Janusz Zdunkiewicz, jest ona planowana w najbliższej przyszłości. Przypomnijmy, że z zamysłem poszerzenia istniejącej nekrolopolii o sąsiednią działkę nosił się już poprzedni proboszcz ks. Wincenty Szmyt. Zaistniała jednak konieczność uporządkowania spraw własnościowych tej ziemi. Obecnie przeprowadzono już badania geologiczne, które wykazały że teren nadaje się na usytuowanie tu miejsc pochówku, warunkiem jest tylko wykonanie systemu odprowadzania wód deszczowych.Jeśli natomiast chodzi o cmentarz komunalny w Grabówcu, to tu odpowiednie badania zostały przeprowadzone już kilka lat temu. Teraz trwa wykupywanie przez gminę działek prywatnych, na których ma powstać. Ceny zależą od nastawienia właścicieli i tego, czy dana działka jest łąką, nieużytkiem, czy też polem uprawnym. Wahają się od 5 do około 20 zł za metr kwadratowy. Odrębny problem stanowią działki o nieuregulowanym stanie prawnym,  które ewentualnie będą wywłaszczane po opracowaniu planu  zagospodarowania przestrzennego. W tegorocznym budżecie gminy na wykup gruntów pod cmentarz w Grabówcu zaplanowano 400 tys. zł, a kolejne prawie 13 tys. zł ma kosztować plan zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie formalności związane z przygotowaniem cmentarnej inwestycji są długotrwałe, dlatego nie wiadomo, czy zostanie sfinalizowana w przyszłym roku.

W roku 2016 pisaliśmy

Radni wyrazili zgodę na zakup przez gminę ponad hektara ziemi we wsi Grabówiec. Za działkę o powierzchni 1,1685 ha, która ma być zabezpieczona pod przyszły cmentarz, ustalono cenę 140 220 złotych. W uzasadnieniu do tej decyzji czytamy, że w 2010 roku rzeczoznawca majątkowy określił cenę gruntów pod cmentarz komunalny na 8,78 zł za m2. Opisywana działka przylega bezpośrednio do wycenianych, ale jej właściciel twierdził, że proponowana cena jest zbyt niska. Zaproponował 12 zł za metr, uzasadniając, iż przeznaczenie jego nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiło mu przekształcenie działki na cele budowlane, a dalsza uprawa ziemi VI klasy i to w najbliższym sąsiedztwie cmentarza jest, jak się to określa “sporym nieporozumieniem”.

25 października, w Urzędzie Miejski odbyło się spotkanie, na którym właściciel potwierdził gotowość sprzedania gruntu, a radni wyrazili zgodę na proponowaną przez niego cenę.

Czy cmentarz komunalny w Grabówcu w końcu powstanie?

Kolejna kadencja pułtuskiego samorządu dobiega końca, a cmentarza jak nie było, tak nie ma. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej temat ten poruszył radny Edward Łaszczych. Przypomniał, że na początku obecnej kadencji burmistrz Wojciech Gregorczyk pytał Radę, czy zadanie to będzie realizowane, czy przygotowane pod cmentarz grunty w Grabówcu przeznaczać do sprzedaży. Jak to dotychczas bywało, sprawa znów utknęła w martwym punkcie, dlatego radny Łaszczych zaapelował by powrócić do niej jak najszybciej, na najbliższych komisjach i wziąć się do działania w tej kwestii.  Kilka miesięcy temu rozmawiał z proboszczem świętokrzyskiej parafii. Dowiedział się, że w ocenie księdza, miejsca na nowej części cmentarza starczy na siedem, może osiem lat. Dodać też trzeba, że  parafianie zwrócili się do proboszcza, aby około 1/3 tej działki zarezerwował tylko na ich pochówki, więc ten okres dostępności miejsc jeszcze się skróci.Potrzeba jest więc pilna i działań nie można odkładać na potem, bo zapewnienie mieszkańcom miejsc wiecznego spoczynku, poza cmentarzami parafialnymi, jest jednym z zadań gminy.

O kolejnych rozmowach i ewentualnych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *