pultuszczak
Cieszą się i obawiają

2023-11-21 12:20:28

Chodzi o przebudowę popławskich ulic.

W drugiej połowie października radny Michał Kisiel, któremu szczególnie bliskie są sprawy Popław, złożył do burmistrza interpelację. Na wstępie zaznaczył, że mieszkańcy dzielnicy Popławy, zamieszkujący obszar, gdzie będzie remontowanych aż 11 ulic, są bardzo zadowoleni, bo na te inwestycje wyczekiwali latami. Mają jednak pewne uwagi i  z nimi zwrócili się do radnego. W interpelacji czytamy m.in.

ze względu na obawy związane z ograniczeniami i utrudnieniami, jakie po wykonaniu inwestycji pod nazwą “Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk — Polski Ład etap II”1. szerokość ulic — 5 metrów,2. wysokość krawężników – 10 centymetrów,3. promienie łuków krawędzi jezdni na skrzyżowaniach — około 4 metry (wymiar nieoznaczony na projekcie),mieszkańcy proszą o podjęcie możliwych działań mających na celu usunięcie powyższych ograniczeń. W nawiązaniu do powyższego, wąskie ulice w połączeniu z wysokimi krawężnikami i małymi promieniami skrętu, w znacznym stopniu utrudnią codzienne życie mieszkańców, za sprawą braku możliwości parkowania na poboczach. Małe promienie łuków oraz pojazdy, które będą stały na pasie drogowym, będą utrudniały ruch, w szczególności pojazdów komunalnych, ciężarówek, a w skrajnych przypadkach uniemożliwią ruch karetek, bądź wozów strażackich.

Zła konstrukcja podbudowy może grozić powstawaniem uszkodzeń nawierzchni powodowanymi przez ruch pojazdów ciężarowych, a wstawienie ograniczeń w ich ruchu uniemożliwi mieszkańcom ich bieżącą działalność (podmioty gospodarcze znajdujące się na tej ulicy ) oraz planowane przez mieszkańców w przyszłości inwestycje budowlane.

Aby zapobiec powyższemu, dodatkowo prosimy o rozważenie:

a. wykonania analizy przejezdności całego zakresu inwestycji dla pojazdów ciężarowych (TIR, wywrotka 4 osiowa, betoniarka, autobus, pojazd straży pożarnej ).

b. Ponowną analizę konstrukcji podbudowy dróg po uwzględnieniu ruchu w/w pojazdów. Należy nadmienić, że mieszkańcy niejednokrotnie telefonicznie interweniowali do przedstawiciela Na samej ulicy Wrzosowej prowadzone są co najmniej 4 działalności gospodarcze, do których pojazdami ciężarowymi przyjeżdżają dostawcy, kurierzy itp.

Mieszkańcy zwracali się Urzędu w sprawie rodzaju nawierzchni, otrzymując zapewnienia, że w zakresie wykonywanej inwestycji przewidziana jest nawierzchnia asfaltowa. W rozmowach z wykonawcą prac mieszkańcy otrzymali informację, że już na etapie oferowania zakładał on nawierzchnię z kostki brukowej, zapewnił również, że w oparciu o swoje doświadczenia, ta nawierzchnia będzie wystarczająca, jedynie kształt nawierzchni oraz konstrukcja podbudowy niesie za sobą ryzyko uszkadzania nawierzchni.

CO PROPONUJĄ MIESZKAŃCY?

Obniżenie krawężników, tak by mogli parkować na poboczach, zwiększenie promieni skrętów, by mogły przejeżdżać samochody ciężarowe, weryfikację konstrukcji podbudowy, by była bardziej wytrzymała w wypadku ruchu cięższych pojazdów.

STANOWISKO URZĘDU GMINY

Z odpowiedzi na interpelację wynika, że zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę dróg gminnych, a w szczególności ulic: Wrzosowej, Konwaliowej, Letniskowej i Leśnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Wędkarskiej, Popławskiej, Traczy, Łabędziej, Zalewowej, Nadnarwiańskiej i Łąkowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W toku prowadzonych prac projektowych, z względu na duże zainteresowanie tematyką zarówno mieszkańców i radnych miejskich, analizowano ich sugestie i w miarę możliwości wprowadzano do projektu. Celem inwestycji jest polepszenie warunków komunikacyjnych dla mieszkańców, zwłaszcza w przypadku dróg o nieutwardzonej nawierzchni. Dążono przy tym do zastosowania jednego układu geometrycznego wszystkich dróg. Każda z ulic została zaprojektowana w optymalnym standardzie, tj. szerokość jezdni 5 metrów i jednostronny chodnik dla pieszych.

Na drogach dojazdowych wewnątrz osiedli ruch pojazdów ciężarowych jest sporadyczny, a przejazd służb komunalnych, ratunkowych i zaopatrzenia przyjęto jako możliwy. W tak zwartej zabudowie mieszkaniowej i przy braku zakładów przemysłowych, nieuzasadnione byłoby budowanie dróg o wzmocnionej konstrukcji, bo koszty byłyby wtedy nieporównywanie wyższe. Dodajmy, ze nakłady na remont popławskich ulic to 8.900 000 zł. Tak więc, szerokość jezdni i wysokość chodnika jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Zwiększenie powierzchni jezdni musiałoby się odbyć kosztem szerokości chodników, a to z kolei byłoby niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych.

Pierwotnie planowano na wymienionych ulicach nawierzchnię bitumiczną, ale  by pozyskać więcej ofert i wybrać najkorzystniejszą, zdecydowano o dopuszczeniu nawierzchni z kostki betonowej, co, jak zapewnia w odpowiedzi na interpelację burmistrz, dobrze sprawdziło się na innych podobnych ulicach, np. na pobliskim osiedlu Wyszkowskim.

W podsumowaniu mamy obietnicę że jeśli uda się obniżyć krawężniki przy ulicy Wrzosowej, typ nawierzchni i promienie łuków, zmiany te zostaną wprowadzone.

                                                         ED, zdjęcie archiwalne popławskiej ulicy. Mieszkańcy latami czekali na remonty, więc mamy nadzieję, że wreszcie doczekają się tak zwanego komfortu komunikacyjnego

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *