pultuszczak

Facebook

Cierpliwość popłaca

2022-06-01 10:04:55

Tak rozpoczęła swój wczorajszy wpis na fb dyrektor popławskiej szkoły Krystyna Estkowska. Nie od dziś wiadomo, że szkoła przez lata jej dyrektorowania rozkwitła, są tu wspaniałe warunki do nauki i rozwoju zainteresowań, choćby sportowych, a także niezwykle estetyczne otoczenie. Teraz przyszedł czas na przedszkole

Zbudujemy przedszkole z prawdziwego zdarzenia! Dla dzieci i nauczycieli- lepsze warunki pracy (obecnie:praca 25-osobowych grup w salach 25-metrowych), dla szkoły- odzyskamy sale, które zajęło przedszkole, dla rodziców-większe szanse na przyjęcie dziecka, dla pracowników kuchni – wymarzone od lat warunki pracy( obecnie gotują ok.500 posiłków w kuchni 27 metrowej).
Bardzo dziękuję za poparcie tego projektu Panu Premierowi Henrykowi Kowalczykowi i Samorządowi Gminy Pułtusk -napisała Krystyna Estkowska.
31 maja, w Sali Rady pułtuskiego ratusza odbyło się uroczyste przekazanie promes II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład dla wszystkich samorządów powiatu pułtuskiego, z przeznaczeniem środków na inwestycje publiczne. W imieniu Rady Ministrów wręczenia promes dokonał Wicepremier Henryk Kowalczyk w obecności Senatora RP Roberta Mamątowa.
Rządowe środki przekazane do Pułtuska zasilą dwa ważne projekty inwestycyjne pn.:
1) „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap II” oraz
2) „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – etap I”.
Pierwsza promesa – 10.972.000,00 zł:
Nazwa zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap II”. Inwestycja  będzie polegała na kompleksowej budowie i przebudowie około 7,8 km dróg i ulic w Gminie Pułtusk w następujących lokalizacjach:
a) na obszarach wiejskich Gminy Pułtusk w miejscowościach: Gnojno, Głodowo, Trzciniec, Zakręt, Białowieża, Olszak, Lipniki Stare, Grabówiec, Chmielewo;
b) w mieście Pułtusk: ul. Wędkarska, część ul. Popławskiej, ul. Traczy, ul. Zalewowa, ul. Łabędzia, ul. Wrzosowa, ul. Konwaliowa, ul. Leśna, część ul. Letniskowej oraz części ulic, na których konieczne będzie odtworzenie nawierzchni po wybudowaniu sieci kanalizacji deszczowej.
Zakres prac na obszarach wiejskich: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej (obecnie drogi posiadają nawierzchnię nieutwardzoną), niezbędne zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, odwodnienia – w szczególności rowy lub powierzchniowo, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowań drogowych pionowych i poziomych, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Zakres prac w mieście Pułtusk: roboty przygotowawcze, rozbiórka istniejących nawierzchni, roboty ziemne, zmiana nawierzchni dróg na bitumiczną lub kostkę brukową (obecnie drogi posiadają nawierzchnię nieutwardzoną), niezbędne zabezpieczenia sieci uzbrojenia podziemnego, odwodnienia – poprzez budowę lub rozbudowę kanalizacji deszczowej, rowy lub powierzchniowo, wykonanie oznakowań drogowych pionowych i poziomych, przy części ulic wykonanie  nowych chodników i zjazdów, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, odtworzenie nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji deszczowej, w zakresie ingerencji kanalizacji deszczowej w ulice przyległe.
Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych.
Przewidywana wartość inwestycji 11.550.000,00 zł.
Przewidywana wartość wkładu własnego 578.000,00 zł.
Kwota przyznanych środków 10.972.000,00 zł. Jest to kwota o jaką Gmina wnioskowała i na jaką otrzymała wstępną promesę.

Druga promesa – 7.998.000,00 zł:
Nazwa zadania: „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – etap I”. Inwestycja ta ma polegać na budowie obiektu przedszkola przy ul. Teofila Kwiatkowskiego,
w obrębie 28 miasta Pułtusk, wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw.
Zakres inwestycji obejmie branżę ogólnobudowlaną: roboty przygotowawcze, roboty murowe i konstrukcyjne, izolacje, posadzki na gruncie, podłogi i posadzki, roboty wykończeniowe, stolarkę, dach, elewacje, wyposażenie techniczne obiektu, wyposażenie technologiczne kuchni; roboty instalacyjne wraz z wyposażeniem w: instalacje elektryczne, oświetlenie zewnętrzne, instalacje sanitarne, infrastrukturę przeciwpożarowe, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań ogrzewanie budynku, infrastrukturę techniczną towarzyszącą, konieczne przyłącza, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących istniejących sieci, jeżeli zajdzie konieczność; elementy zewnętrzne:  realizację urządzenia terenu i niezbędnej w tym zakresie infrastruktury (plac zabaw, mała architektura ogrodowa, dojazdy, dojścia, chodniki, ogrodzenie, nasadzenia zieleni).
Potrzeba realizacji zadania wynika z niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Pułtuska.
Budynek zostanie wykonany jako 6-oddziałowe przedszkole i będzie mógł zapewnić miejsca dla 150 dzieci. Powierzchnia działki, na której zostanie usytuowany wynosi 2.040 m2; działka ta jest obecnie niezagospodarowana. Będzie to budynek  dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w formie korespondującej z lokalną tradycyjną już istniejącą w tym rejonie zabudową.
Na parterze zlokalizowane będą m.in. 3 oddziały przedszkolne – 3 sale dydaktyczne każda z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaki, strefa kuchenno-magazynowa, szatnia, zaplecze personelu.
W budynku  znajdzie się winda osobowa i gastronomiczna.
Na piętrze znajdą się m.in. 3 oddziały dydaktyczne – każda z sal z własnym zespołem sanitarnym, magazynem na pomoce dydaktyczne i leżaki oraz dodatkowe zaplecze kuchni (rozdzielnia i zmywalnia), sala wielofunkcyjna, która może pełnić funkcję sali poznawania świata/terapii, pomieszczenia dla administracji.
Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Dach będzie wielospadowy z pokryciem z blachy, a mury fundamentowe z bloczków betonowych.
W budynku przewidziano niezbędne pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Zostanie on przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: rampa z odpowiednim spadkiem, spocznik wejściowy,  dostosowane toalety, winda, odpowiednia komunikacja wewnętrzna, kolorystyczne wyróżnienia pomieszczeń.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu będą polegały na utwardzeniu terenu i wyłożeniu kostką betonową oraz ozdobnymi płytami betonowymi. Powstaną tarasy z wyjściami do oddziałów przedszkolnych na parterze, chodniki, miejsca parkingowe, mała architektura ogrodowa, ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia i wjazd na działkę.
Przewidziano również budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem.
Przewidywana wartość Inwestycji 9.409.000,00 zł.
Przewidywany wkład własny 1.411.000,00 zł.
Kwota przyznanych środków 7.998.000,00 zł. Jest to kwota o jaką Gmina Pułtusk wnioskowała i na jaką otrzymała wstępną promesę.
źródło:pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…