pultuszczak

Facebook


Chymkowski tuż przed Nalewajkiem

2016-03-17 9:38:13

Do środy, 30 marca, do godz. 12 trwa nasz plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2015, organizowany wspólnie z Burmistrzem Miasta Pułtusk i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Na swoich faworytów możecie głosować esemesowo oraz na kuponach wyciętych z gazety (1 sms- 1 głos, 1 kupon – 3 głosy). Ostatni kupon opublikujemy w najbliższy wtorek.

Na bieżąco znamy tylko wyniki esemesowego głosowania. Na razie mamy dwóch faworytów. Aleksander Chymkowski, trenujący kickboxing zawodnik Klubu Sportowego Semiramida, nieznacznie wyprzedza Karola Nalewajka, trenującego TAEKWON-DO czołowego zawodnika Młodzieżowego Klub Sportów Walki „KAN” Pułtusk. Wszystko rozstrzygnie się na uroczystej pułtuskiej Gali Sportu, która odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia. Zachęcamy do głosowania na Waszych faworytów! Na Gali Sportu, spośród złożonych kuponów wylosujemy również głosującego, który otrzyma nagrodę specjalną ufundowaną przez Tygodnik Pułtuski.
aleksander_chymkowski
Aleksander Chymkowski
karol_nalewajk
Karol Nalewajk

REGULAMIN
PLEBISCYTU NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA ROKU 2015

Organizatorami konkursu są: Redakcja Tygodnika Pułtuskiego, miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Burmistrz Miasta Pułtusk
Zasady organizacji i przebiegu konkursu:
W konkursie na Sportowca Gminy Pułtusk roku 2015 mogą uczestniczyć kandydaci zgłoszeni przez kluby sportowe i zatwierdzeni przez Pułtuską Radę Sportu, w dyscyplinach sportowych uprawianych w Pułtusku.
W konkursie uczestniczą zawodnicy mieszkający w powiecie pułtuskim lub reprezentujący barwy pułtuskich klubów sportowych.
Wykaz kandydatów zakwalifikowanych do konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości w Tygodniku Pułtuskim, a także na stronach internetowych www.pultuszczak.pl, www.pultusk.pl, www.mosir.pultusk.pl .
Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się dwutorowo:
1. Na oryginalnych kuponach konkursowych zamieszczonych w Tygodniku Pułtuskim. Liczone są tylko kupony prawidłowo wypełnione. Głosy oddane na kuponach Tygodnika Pułtuskiego mnożone są przez 3 (trzy), oddane za pomocą sms  mają wartość pojedynczą
2. za pomocą SMS – dane do głosowania dostępne na stronie internetowej www.pultuszczak.pl
Wypełnione kupony konkursowe można składać do dnia 30 marca br. w Gminnym Centrum Informacji, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Redakcji Tygodnika Pułtuskiego.
Wysyłając SMS na numer tel. 71051 o treści  pul + numer właściwy  dla danego sportowca według informacji zawartych na stronie internetowej http://plebiscyt.pultuszczak.pl
Biorący udział w głosowaniu wybiorą najlepszą dziesiątkę sportowców Gminy Pułtusk w 2015 roku.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie komisja w składzie: Burmistrz Miasta Pułtusk, dyrektor MOSiR oraz Redaktor Naczelny Tygodnika Pułtuskiego.
Najlepsi sportowcy otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Burmistrza Miasta Pułtusk i Redakcję Tygodnika Pułtuskiego.
Wśród osób biorących udział w głosowaniu na kuponach zostanie wylosowana nagroda specjalna Tygodnika Pułtuskiego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Gali Sportu 2 kwietnia 2016 roku.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *