pultuszczak

Facebook


CBA kontroluje i co dalej???

2017-01-25 4:48:44

To pytanie zadają czytelnicy po naszym artykule o kontrolach Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędzie Miejskim i Zespole Szkół w Golądkowie

Od rzecznika Prasowego Centralnego Biura Śledczego dowiedzieliśmy się jedynie, że śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku i tylko stamtąd możemy uzyskać jakieś bardziej szczegółowe informacje. Udzielił nam ich, oczywiście w granicach określonych dobrem prowadzonego śledztwa, rzecznik prasowy tej prokuratury Jerzy Duniec. Tak więc, w ścisłej współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, trwają czynności procesowe pod kątem tzw. przestępstw urzędniczych, czyli z art. 231 kk – nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza. Artykuł ten mówi :
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228 sprzedajność pełniącego funkcję publiczną.
Śledztwo skupia się na działaniach prowadzonych do 10 lat wstecz. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Jak stwierdził rzecznik prokuratury, obecnie sprawdzany jest zebrany materiał dowodowy, który oceniany będzie w dalszym etapie.

Komentarze

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *