pultuszczak

Facebook


JAK PIĘKNE SĄ PLOCIUSZKOWE WSPOMNIENIA

Plociuszek to nasz felietonowy tekst związany z TYGODNIKIEM jak koci łeb z rynkiem. Od wielu lat. Jak wiemy od Czytelników, lubią go jednakowo kobiety, jak i mężczyźni. Są tacy, którzy zaręczają, że lekturę TP zaczynają od PLOCIUSZKA właśnie. Kiedy powstał pierwszy, redaktor naczelny powiedział, że będzie to PLOCIUCH. Poprosiłam o PLOCIUSZEK i tak zostało. Wszystko tu znajdziecie – ludzi i zdarzenia, obrazy. – PLOCIUSZEK wejdzie do historii Pułtuska, będzie bazą wiedzy o nas i o mieście – powiedziała kiedyś dyrektor Muzeum Regionalnego Anna Henrykowska. A ponadto? Ponadto to w żadnej gazecie lokalnej takiego (ani podobnego) PLOCIUSZKA nie znajdziecie… I to w całym kraju!

15-12-2017 10:05

Czy zatrzymają kurniki?

Radni miejscy jednogłośnie podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Boby. Ma to być sposób na przekreślenie planów budowy kurzej fermy, choć nie wszyscy są przekonani o jego skuteczności

15-12-2017 09:53

Honorowy z wyrokiem w zawiasach?!

Wciąż nie cichną echa burzy związanej z nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Pułtuska dr. nauk med. Robertowi Gajdzie

15-12-2017 09:38

Stworzyli im dom w Polsce

Pierwsza grupa naszych rodaków z Kazachstanu przybyła do Domu Polonii 20 grudnia 2016 roku. Było to 156 osób, 48 rodzin. W czasie pobytu w Pułtusku ich przybyło. Dwoje przyszło na świat już tutaj, w Polsce

14-12-2017 10:59

Rekordowa sprzedaż mieszkań

Z Józefem Łatyfowiczem, właścicielem znanej pułtuskiej firmy ISBUD, rozmawia Ewa Dąbek

14-12-2017 10:24

Świąteczna ciężarówka Coca – Coli w Pułtusku

Przyjechała wczesnym popołudniem, a tuż po zmroku na plac przed ratuszem przyszły tłumy pułtuszczan z dziećmi, by skorzystać z atrakcji czy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie

11-12-2017 07:41

Spotkanie opłatkowe w Domu Polonii

Wczoraj, w sali Maneż Domu Polonii odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia ,,Wspólnota” Polska. Poprzedziła je msza św. w Bazylice

11-12-2017 12:13

ROBERT GAJDA PRELEGENTEM NA WARSZAWSKIEJ DEBACIE BIEGOWEJ

5 grudnia odbyła się I Warszawska Debata Biegowa. Jest to w założeniu organizatorów inicjatywa mająca podjąć dyskusję na temat podniesienia bezpieczeństwa imprez masowych

11-12-2017 11:44

Najpierw kurniki, teraz chlewnia

Jeszcze nie ucichły echa awantury, jaka wybuchła gdy mieszkańcy podpułtuskiej wsi Boby dowiedzieli się, że w ich wsi i najbliższej okolicy gospodarstw ma powstać kurza ferma. Tu władze gminy i minister Henryk Kowalczyk podjęli określone działania, które miejmy nadzieję skutecznie zablokują szkodliwą i cuchnącą inwestycję. Teraz czas na Pokrzywnicę

06-12-2017 01:26

Mamy kredyt będzie blok!

Prezes TBS Ewa Kowalska podzieliła się z nami radosną nowiną. Po miesiącach wyczekiwania, spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową, co pozwoli na rozpoczęcie budowy zupełnie nowego bloku przy ul. Jana Pawła II 19A

06-12-2017 01:21