pultuszczak

Facebook
Była wiceburmistrz i urzędniczka z Ratusza niewinne?

2022-11-25 4:20:03

Ciąg dalszy sprawy Krzysztofa N. i innych oskarżonych

Wracamy do sprawy oskarżenia byłego burmistrza i innych osób. Informowaliśmy już, że  4 lutego 2022 Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Okręgowego w Ostrołęce akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi oraz 12 innym osobom.

Krzysztof N. usłyszał w sumie 18 zarzutów, w tym zarzuty żądania i przyjęcia korzyści majątkowej o znacznej wartości w związku z projektowaniem i budową żłobka w Pułtusku, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez inne osoby, a także podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych poprzez zatajenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Pozostałych 12 osób (Rafał S., Michał N., Izabela N., Ewa B., Marta G., Piotr M., Sławomir B., Elżbieta C., Ewa C., Róża K., Marianna B., Joanna K.) miało odpowiadać przed sądem za przestępstwa urzędnicze, korupcyjne i przeciwko mieniu, w tym popełnione wspólnie z Krzysztofem N. Na poczet obowiązku naprawienia szkody, możliwych do orzeczenia grzywien i kosztów postępowania, prokurator zabezpieczył nieruchomości, pojazdy oraz udziały w spółkach o łącznej wartości ponad 2, 6 miliona złotych.

Od momentu wpłynięcia aktu oskarżenia w lutym, kolejne nowe fakty w sprawie pojawiły się 29 czerwca tego roku. Jak nas informował Marcin Korajczyk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Ostrołęce, sąd ten rozpoznał wnioski prokuratora o wydanie wyroku skazującego bez rozprawy oraz o dobrowolne poddanie się karze i co do trzech oskarżonych: Rafała S. oraz Michała N. i Marty G. wydał wyroki skazujące.

Rafał S. został oskarżony o popełnienie trzech przestępstw, polegających na doprowadzeniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z organizacją szkoleń oraz  przestępstwa związanego z zamówieniem publicznym od Gminy Pułtusk dotyczącym inwestycji “Zaprojektowanie i Budowa Żłobka Miejskiego w Pułtusku przy ul. Krajewskiego.

Oskarżonego Rafała S. uznał za winnego dokonania zarzucanych mu przestępstw i wymierzył mu karę łączną 4 lat pozbawienia wolności i karę łączną 50.000 zł grzywny oraz orzekł wobec oskarżonego obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę na rzecz pokrzywdzonych: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie i Skarbu Państwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwot po 300.000 zł oraz orzekł wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na okres 4 lat.

Michał N. został oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw polegających na  doprowadzeniu  Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w związku z organizacją szkoleń. Sąd uznał go za winnego dokonania zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 30.000 zł grzywny. Nadto, orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i zajmowania stanowisk kierowniczych w spółkach prawa handlowego na okres 2 lat i obowiązek częściowego naprawienia szkody poprzez wpłatę na rzecz pokrzywdzonych: Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie i Skarbu Państwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwot po 300.000 złotych.

Marta G. została oskarżona o popełnienie przestępstwa związanego z organizacją szkoleń i w konsekwencji działaniem na szkodę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie oraz Skarbu Państwa.Oskarżoną sąd uznał za winną dokonania zarzucanego jej przestępstwa i wymierzył jej karę roku pozbawienia wolności warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat próby oraz karę grzywny w wysokości 5.000 zł. Nadto, wobec tej oskarżonej, tytułem obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego Skarbu Państwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zasądził 150.000 złotych oraz na rzecz pokrzywdzonej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie 50.000 złotych. Nadto, Sąd Okręgowy w Ostrołęce obciążył oskarżonych opłatami na rzecz Skarbu Państwa.

Są kolejne ważne informacje w tej sprawie, które otrzymaliśmy od Marcina Korajczyka, rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Ostrołęce. Otóż, odnośnie trzech współoskarżonych – Róży K., Marianny B. i Joanny K. –  zostało wyznaczone na 8 grudnia tego roku posiedzenie sądu w przedmiocie umorzenia postępowania, z powodu oczywistego braku podstaw oskarżenia. Jak wskazują imiona i pierwsze litery nazwisk, dotyczy to byłej zastępczyni burmistrza Krzysztofa N. i urzędniczki z pułtuskiego Ratusza. Trzecia z tych osób jest prawdopodobnie związana z jednym z oskarżonych przedsiębiorców, ale są to niepotwierdzone informacje.

Nadal nie został wyznaczony termin procesu innych oskarżonych, w tym byłego burmistrza Pułtuska.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *