pultuszczak

Facebook


Burmistrz Wojciech Gregorczyk w sprawie wyborów

2020-04-02 3:46:00

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP przedstawiam Państwu następujące wyjaśnienia

Organizacja i przeprowadzenie wyborów nie są zadaniem własnym gmin, tylko zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art.156 §1 Kodeksu wyborczego organ wykonawczy każdej gminy ( wójt/burmistrz/prezydent ), zobowiązany jest zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonać zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy.
Od momentu ogłoszenia daty wyborów, zgodnie z kalendarzem wyborczym, biegną terminy realizacji poszczególnych zadań. Najbliższy z nich to 10 kwietnia br. – czyli ostateczna data zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Osoby, które zgłaszają chęć pracy w komisji, czynią to z własnej woli i nie są do tego zobowiązywane.
Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na informacje o zamknięciach dla interesantów urzędów gmin i ograniczeniach w przyjmowaniu przez nie korespondencji, określiła sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W związku z wyjaśnieniami PKW, pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Gminy w Pułtusku został zobligowany do realizacji czynności w nich zawartych, tj. podania na swojej stronie internetowej sposobu przyjmowania zgłoszeń.
Chciałbym jednoznacznie podkreślić, że wszystkie dotychczas podejmowane przeze mnie działania związane z organizacją wyborów, nie narażały ani mieszkańców Gminy Pułtusk ani urzędników oraz administratorów budynków, wyznaczonych na siedziby lokali wyborczych, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia, wynikające z ogłoszonego stanu epidemii. Uważam, że zgodnie z własnym sumieniem, tylko takie działania mogę podejmować.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Pułtusk podzielona jest na 17 stałych obwodów głosowania plus 2 zamknięte obwody odrębne, do pracy przy przeprowadzeniu wyborów, potrzebnych jest co najmniej 150 członków obwodowych komisji wyborczych i co najmniej 50 osób obsługi. Jest to równoznaczne z tym, że w czasie obowiązujących ograniczeń, niemożliwym będzie w sposób bezpieczny, należyte przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów.

Moim obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam Państwa, że nie podejmę żadnych czynności, które będą narażać zdrowie i życie setek osób pracujących przy wyborach, które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy chcąc spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować.

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *