pultuszczak

Facebook


Burmistrz Wojciech Gregorczyk w sprawie wyborów

2020-04-02 3:46:00

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta RP przedstawiam Państwu następujące wyjaśnienia

Organizacja i przeprowadzenie wyborów nie są zadaniem własnym gmin, tylko zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art.156 §1 Kodeksu wyborczego organ wykonawczy każdej gminy ( wójt/burmistrz/prezydent ), zobowiązany jest zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych oraz wykonać zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy.
Od momentu ogłoszenia daty wyborów, zgodnie z kalendarzem wyborczym, biegną terminy realizacji poszczególnych zadań. Najbliższy z nich to 10 kwietnia br. – czyli ostateczna data zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Osoby, które zgłaszają chęć pracy w komisji, czynią to z własnej woli i nie są do tego zobowiązywane.
Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na informacje o zamknięciach dla interesantów urzędów gmin i ograniczeniach w przyjmowaniu przez nie korespondencji, określiła sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. W związku z wyjaśnieniami PKW, pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, Urząd Gminy w Pułtusku został zobligowany do realizacji czynności w nich zawartych, tj. podania na swojej stronie internetowej sposobu przyjmowania zgłoszeń.
Chciałbym jednoznacznie podkreślić, że wszystkie dotychczas podejmowane przeze mnie działania związane z organizacją wyborów, nie narażały ani mieszkańców Gminy Pułtusk ani urzędników oraz administratorów budynków, wyznaczonych na siedziby lokali wyborczych, którzy są odpowiedzialni za uruchomienie, przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyborczej, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia lub życia, wynikające z ogłoszonego stanu epidemii. Uważam, że zgodnie z własnym sumieniem, tylko takie działania mogę podejmować.

Biorąc pod uwagę fakt, że Gmina Pułtusk podzielona jest na 17 stałych obwodów głosowania plus 2 zamknięte obwody odrębne, do pracy przy przeprowadzeniu wyborów, potrzebnych jest co najmniej 150 członków obwodowych komisji wyborczych i co najmniej 50 osób obsługi. Jest to równoznaczne z tym, że w czasie obowiązujących ograniczeń, niemożliwym będzie w sposób bezpieczny, należyte przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów.

Moim obowiązkiem jest przede wszystkim dbanie o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Zapewniam Państwa, że nie podejmę żadnych czynności, które będą narażać zdrowie i życie setek osób pracujących przy wyborach, które przez cały dzień i noc miałyby pracować w poszczególnych komisjach, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, którzy chcąc spełnić swój obywatelski obowiązek, przyszliby zagłosować.

Wojciech Gregorczyk
Burmistrz Miasta Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *