pultuszczak

Facebook


Burmistrz w sprawie wierzb

2016-05-06 11:14:08

Mieszkańców rozgoryczonych wycinką wierzb nad kanałkiem bardzo ucieszyła podana przez nas w piątek wiadomość o sadzeniu nowych, okazałych drzewek w miejscu tych usuniętych. Młode wierzby są naprawdę imponujące, zakupiono bowiem czterometrowe sadzonki. Dlaczego burmistrz tak pospieszył się z nowymi nasadzeniami, choć zapowiadał je na rok przyszły? Czyżby posłuchał licznych głosów niezadowolenia? Oto jego komentarz

W ostatnim czasie sprawy związane z sytuacją pułtuskich kanałów budzą ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta oraz lokalnej prasy. W odpowiedzi na kwestie poddające w wątpliwość decyzje Burmistrza Miasta Pułtusk chciałbym usystematyzować ww. zagadnienia, aby wyeliminować wszelkie domysły bądź informacje nieprawdziwe.

Zgodnie z zaleceniami przeprowadzonego badania dendrologicznego i opracowanym dokumentem pn. „Ocena stanu drzew rosnących w Pułtusku nad głównym kanałem miasta” przygotowanym przez ekspertów na podstawie badania, które odbyło się w dniu 23 stycznia 2016 r., w Pułtusku wierzby nad kanałkiem zostały poddane wycince.

Podejmując decyzję o wykonaniu zaleceń ekspertyzy złożyłem deklarację o nowych nasadzeniach drzew, które rozpoczęliśmy realizować od 21 kwietnia br. Pozostałe zdrowe wierzby zostaną poddane czynnościom pielęgnacyjnym i ochronnym.

Działania inwestycyjne, takie jak np. pogłębianie kanałków, umocnienie skarp będą wykonywane, gdy Gmina Pułtusk uzyska tytuł prawny do nieruchomości, na których zlokalizowane są kanały. Obecnie Gmina Pułtusk może prowadzić działania związane m.in. z zagospodarowaniem terenu, ochroną środowiska i przyrody, w tym usunięcie i pielęgnacja oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Dotychczas posadzono 27 wierzb, które zostały zabezpieczone przed działalnością bobrów. Wykonano wiązanie elastyczne na topoli, aby drzewo się nie rozłamało. Zostały rozpoczęte prace związane z ukwieceniem terenów miejskich, posadzono nowe rośliny, wykonano zabiegi pielęgnacyjne. Prace te będą w najbliższym czasie kontynuowane.

Dbam o miasto i jego mieszkańców, dlatego chcę, aby stało się atrakcyjnym miejscem wypoczynku, spędzania wolnego czasu. Nie mogę dopuścić do sytuacji, w której nieuzasadniony brak moich działań doprowadziłby do zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców.

Światowy Dzień Ziemi, obchodzony 22 kwietnia był okazją do zwrócenia uwagi na dbałość o czystość i estetykę najbliższej okolicy. Niski poziom wody umożliwił przeprowadzenie akcji oczyszczania wody z pozostałych po wycince gałęzi drzew i śmieci komunalnych. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły udział w sprzątaniu i uatrakcyjnianiu parków, ulic, ścieżek, kanałów naszego miasta i gminy. Cenię wszystkie inicjatywy, których celem jest dobro naszej gminy.

Podejmuję działania zmierzające do poprawy wizerunku naszego miasta i gminy Pułtusk. Chcę zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i realizować zadania zmierzające do polepszenia warunków panujących w gminie. Opracowuję nowe plany m.in. zagospodarowania plaży miejskiej, najdłuższego rynku w Europie, przystani wodnej, tras rowerowych. Dążę do poprawienia jakości życia mieszkańców i rozwoju naszej gminy. Pragnę, by miasto Pułtusk stało się atrakcyjne turystycznie, w którym spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i rekreacja będzie przyjemnością nie tylko dla mieszkańców, ale i gości Pułtuska. Z wielką radością przyjmuję informacje o wzroście liczby osób odwiedzających nasze miasto i dążę do tego, by turystów było coraz więcej, aby wyjeżdżali stąd w poczuciu dobrze wykorzystanego czasu.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *