pultuszczak

Facebook


Burmistrz nie chce BŁYSKU

2020-07-08 10:34:41

W jednym z poprzednich numerów Tygodnika pisaliśmy już o propozycji makowskiej firmy BŁYSK

Chodzi o odbiór odpadów z terenu gminy Pułtusk, za dotychczasową cenę, przez firmę zewnętrzną., znaną i sprawdzoną na naszym terenie, działającą w ościennych gminach. W piśmie, jakie prezes zarządu firmy BŁYSK Wojciech Zalewski  złożył do naszego Urzędu Miejskiego, czytamy:

W związku z ciągłymi otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców i Firm działających na terenie Miasta i Gminy Pułtusk, o problemach związanych z odbiorem odpadów komunalnych w okresie ostatnich lat, zwracamy się do Pana Burmistrza i również do Państwa Radnych, o rozważenie naszej propozycji celem unormowania sytuacji w gospodarce odpadami na terenie Miasta i Gminy Pułtusk, spółka Błysk-Bis z siedzibą w Makowie Mazowiecki, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Państwa problemów oraz galopujących cen usług zarazem utrzymania stabilności i zadowoleniu społecznemu mieszkańców.

Szanowni Państwo składamy na Państwa ręce pełną kompleksową ofertę na wykonanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, z terenu Miasta i Gminy Pułtusk, jesteśmy wstanie zaoferować pełen pakiet usług wraz z przejęciem personelu obsługi, dotychczasowych ekip jaki pracowników obsługi PPUK Pułtusk, jednocześnie gwarantujemy warunki cenowe które Państwo ponosicie w obecnej chwil oraz wysoką jakość usług . Zapraszamy Państwa do współpracy. 

Zaraz po tym prezes BŁYSKU został zaproszony na komisje Rady Miejskiej, gdzie szczegółowo omówił swoją propozycję, odpowiadał na pytania radnych. Spotkał się także z Tygodnikiem, konkretnie opowiadając o możliwościach odbioru śmieci z naszej gminy, jakości usług firmy potwierdzonych referencjami, własnej instalacji do przetwarzania odpadów posiadanej w Makowie Mazowieckim. W kolejnym piśmie uzupełniającym, mamy podane konkretne ceny:

W uzupełnieniu do ogólnej oferty przedstawiam warunki cenowe za wykonanie zadania. Oferujemy w ramach obecnej ceny za wykonywane usługi odbiór wraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w tym zmieszane odpady ~resztkowe . selektywne ,gabarytowe oraz odbiór z PSZOK, za cenę 1 tony odebranych odpadów tj. 835 zł brutto, przy minimalnej ilości odpadów za miesiąc średniorocznie to cena ok. 590 zł za 1 tonę. Z danych uzyskanych, do przeprowadzenia analizy cenowej przyjęto obecne harmonogramy odbioru oraz masę odpadów. W ramach zaoferowanej ceny istnieje możliwość przejęcia przez Błysk-Bis pracowników Państwa Spółki, celem utrzymania stanu zatrudnienia w Regionie, oraz odkupienie kontenerów czy pojemników po ustalonych wcześniej cenach.

Jasna klarowna propozycja, jak to nazwaliśmy, nie do odrzucenia. Nasze PPUK, delikatnie mówiąc, kuleje od wielu lat. Gmina wciąż dopłaca do spółki, zmieniają się kolejne zarządy (wynagrodzenia prezesów, zastępców, prokurentów pod tekstem), a sytuacja się nie polepsza. Wiekowy sprzęt odmawia posłuszeństwa, stąd ciągłe poślizgi w odbiorze śmieci i skargi mieszkańców. Czy BŁYSK nie byłby lekiem na całe zło?

Zdaniem burmistrza Wojciecha Gregorczyka jednak nie. W odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji burmistrz oświadcza, że: do Urzędu Miejskiego w dniach 27 maja 2020 r. i 03 czerwca 2020 r. od wspomnianej firmy wpłynęły pisma nie mające cech ofert a raczej ogólną propozycję współpracy na nieokreślonych bliżej warunkach prawnych i finansowych, jakości usług oraz czasu realizacji.

W dniu 08 czerwca 2020 r. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu Radnych z Prezesem firmy. Spotkanie stanowiło wysłuchanie pewnego rodzaju prezentacji i autoreklamy przedsiębiorstwa o charakterze działalności konkurencyjnym do jednej ze spółek gminy Pułtusk branży gospodarka odpadami.

Samorząd Pułtuska posiada własną spółkę, która jest w stanie zapewnić dobrą jakość usług po cenach nie wyższych niż stosowane w porównywanych usługach okolicznych miast i gmin. To zapewni przeprowadzenie zmian w gospodarce odpadami (obowiązek selektywnej zbiórki, ograniczenie ilości odpadów i odzysku surowców wtórnych) pod pełną kontrolą organów gminy. Dla obsługi systemu gospodarki odpadami  Burmistrz rekomenduje więc korzystanie z usług naszego przedsiębiorstwa.

Burmistrz stoi na stanowisku, że skoro Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu spółki Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i nie wycofała się z tego postanowienia, to jego obowiązkiem jest zapewnienie funkcjonowania, w tym korzystanie z usług spółki w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami. Uczyni jednak wszystko, by jakość wykonywanych usług była na jak najwyższym poziomie.

Tak więc PPUK nadal jest bezkonkurencyjne na pułtuskim rynku i wszelkimi siłami podtrzymywane przy życiu, z całym bagażem problemów i kosztownej administracji. Co na to radni? Czy podzielają zdanie burmistrza? Na koniec dodamy, że były prezes PPUK Jacek Lichomski udzielił nam również obszernego wywiadu (publikacja za tydzień), jak też podjął kroki prawne w związku, z jak twierdzi pomówieniami burmistrza, wygłoszonymi na jednej z ostatnich sesji. Do sprawy będziemy oczywiście powracać bo temat śmieci to u nas tak zwany temat rzeka.
ZDJĘCIE:Były prezes PPUK nie odpuszcza burmistrzowi

ILE ZARABIAJĄ PREZESI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI W NASZYCH SPÓŁKACH?
Dane zaczerpnięte z odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Skarżyńskiego, zgodne ze stanem na dzień 1 czerwca 2020. Podane kwoty brutto.
PPUK
prezes – 9990 zł
członek zarządu – 8000 zł.
TBS
prezes – 9000 zł
prokurent – 5000 zł.
PWiK
prezes – 9990 zł
członek zarządu – 8500 zł
PEC
dyrektor – 11.300 zł
wicedyrektor – 9400 zł

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *