pultuszczak

Facebook

Budują małą obwodnicę

2022-08-31 9:34:17

W kwietniu tego roku Gmina Pułtusk podpisała umowę na realizację niezwykle ważnej dwuzakresowej inwestycji drogowej obejmującej zgodnie z projektem:
1) Budowę drogi łączącej ulicę Wyszkowską z ulicą Sukienniczą wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Sukienniczą w Pułtusku.
2) Rozbudowę odcinka ulicy Sukienniczej wraz z ulicą Zaułek w Pułtusku.
Pod koniec sierpnia rozpoczęły się roboty ziemne poprzedzające budowę od dawna wyczekiwanego skrótu drogowego, łączącego ulicę Wyszkowską (tuż przy pomniku „Żołnierzom września 1939”) z ulicami staromiejskimi – Sukienniczą i Zaułek.
Przypominamy, że powstanie w tym miejscu droga o szerokości 6 m wraz z zatokami postojowymi o głębokości 2.5 i 5 m, chodnikami i zjazdami na posesje przyległe do pasa drogowego. Włączenie nowej drogi do drogi wojewódzkiej DW 618 (ul. Wyszkowska) przewidziano w tej samej lokalizacji, w której włączona była już istniejąca droga ułożona z płyt betonowych. Na drodze DW 618 zaplanowano pas wyłączeń, a na wlocie drogi gminnej – wysepkę dzielącą.
W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące roboty budowlane: roboty przygotowawcze, rozbiórka istniejących nawierzchni, roboty ziemne, przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych, przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych, budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego, budowa kanału technologicznego, budowa powierzchniowego systemu odwodnienia, wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, wykonanie nawierzchni, wykonanie oznakowania drogowego, uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego.
Wykonawcą inwestycji jest firma DROGI I MOSTY Jan Kaczmarczyk z siedzibą w Kacicach.
Koszt inwestycji 4.949.494,94 zł. Budowa drogi uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.440.346,36 zł.
Dla wielu zmotoryzowanych mieszkańców Pułtuska, w tym Popław, to kolejna bardzo dobra wiadomość.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…