pultuszczak

Facebook
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Mystkówcu Kalinówce

2022-11-09 1:20:53
Trwają prace związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Mystkówiec Kalinówka,  gminie Zatory. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania “Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Zatory”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w wysokości 5.499.007,62 zł. Zadanie obejmuje m.in. postawienie nowego budynku SUW wraz z niezbędnymi instalacjami, wykonanie dwóch zbiorników magazynowych wody uzdatnionej, montaż pomp głębinowych, urządzeń oraz armatury na potrzeby nowo budowanej SUW, wykonanie instalacji technologicznych oraz wodociągowo – kanalizacyjnych, zagospodarowanie terenu działki. W ramach zadania zakupiono także ciągnik, przyczepę oraz wóz asenizacyjny do obsługi SUW.

Koszt budowy SUW 5 344 350,00 zł.

Koszt zakupu ciągnika, przyczepy i wozu asenizacyjnego 391.447,50 zł

Budowana Stacja Uzdatniania Wody umożliwi mieszkańcom korzystanie z ulepszonego systemu zaopatrzenia w wodę.

źródło: gmina Zatory

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *