pultuszczak

Facebook


Bóle głowy a aktywność ruchowa

2018-04-20 11:25:26

Bóle głowy to dolegliwość bardzo powszechna, najczęściej są to bóle o łagodnym przebiegu, izolowane i niewymagające leczenia lub ustępujące po lekach przeciwbólowych

Przyczyna powstawania tego rodzaju dolegliwości jest nieznana, należy podkreślić, że jest to ból pojawiający się okresowo. W tej grupie można wyróżnić np. migreny, bóle głowy typu napięciowego. Druga grupa to bóle głowy występujące w przebiegu wszelkiego rodzaju schorzeń wewnątrzczaszkowych oraz na skutek toczących się ogólnoustrojowych chorób. Do tej grupy zalicza się również bóle głowy objawowe np. związane z urazem głowy, szyi, w zaburzeniach naczyniowych, czaszkowych lub szyjnych. Trzecia grupa to nerwobóle czaszkowe, ośrodkowy i pierwotny ból twarzy. Czwarta to bóle głowy nigdzie indziej niesklasyfikowane. Wyżej wymieniony podział to najnowsza klasyfikacja bólów głowy opracowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy (International Headache Society IHS).
W artykule przedstawię specyfikę i sposób radzenia sobie z bólem głowy pochodzącym z odcinka szyjnego kręgosłupa. Etiologia jest często nieokreślona, urazy stanowią nieliczną przyczynę tego rodzaju dolegliwości, natomiast zmiany degeneracyjne w kręgach i krążkach są powszechne nawet u osób bez objawów. Zmiany zwyrodnieniowe są najczęściej przyczyną niehigienicznego trybu życia, ograniczenia aktywności ruchowej, przebywania w przymusowej, nie komfortowej pozycji, a także starzenie się. Z upływem lat narastają zmiany przeciążeniowo – zwyrodnieniowe, następuje obniżenie wysokości krążka, utrata jego właściwości amortyzujących, co prowadzi do głęboko postępujących zwyrodnień. Może to powodować zwężenie światła kanału kręgowego, ucisk na nasady korzeni, a niekiedy na przednią powierzchnię rdzenia kręgowego. Zmiany zwyrodnieniowe mogą też powodować drażnienia korzeni rdzeniowych, tętnicy kręgowej, czego skutkiem mogą być zaburzenia przepływu naczyniowego z dość burzliwymi objawami typu bóle głowy, zaburzenia równowagi, nudności, szum w uszach.
Naukowiec Jari Yilen i jego współpracownicy z Central Hospital w Finlandii przeprowadzili 12 miesięczne badania na temat wpływu ćwiczeń siłowych z taśmą Thera-Band oraz ćwiczeń wytrzymałościowych na pacjentów z bólami głowy i ramion powiązanymi z dolegliwościami z odcinka szyjnego. Stwierdzono, iż ćwiczenia, jakie powinny być wykonywane to stretching w połączeniu z ćwiczeniami oporowymi, ponadto ćwiczenia te powinny być kontynuowane przez okres około roku po zakończeniu terapii, co może zapobiec nawracaniu problemów na przynajmniej 3 lata.
UWAGA! Podczas wykonywania ćwiczeń dolegliwości bólowe powinny ustępować. Z chwilą wzmożenia dyskomfortu i bólu trzeba przerwać ćwiczenia i skonsultować się z terapeutą. Należy unikać gwałtownych i nagłych ruchów. Ćwiczenia powinny być wykonywane ściśle według zaleceń, poprawnie i przede wszystkim systematycznie.

SKŁON GŁOWY Przybory: krzesło, taśma Thera-Band Pozycja wyjściowa: siad na krześle, taśma założona szeroko z boku głowy. Ramie w bok wyprostowane. Ruch: skłon głowy w kierunku przeciwnym do wyprostowanego ramienia. Ćwiczenie należy wykonać symetrycznie. Oddziaływanie: Wzmacnianie mięśni szyi, obręczy barkowej, stabilizacja kręgosłupa.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *