pultuszczak

Facebook


Bogdan Jański jest wśród nich

2017-06-30 12:41:31

To był już IX Dzień Patrona w PG im. Bogdana Jańskiego w ZPO w Winnicy. Uroczystość przygotowana pod kierunkiem nauczycielek: Moniki Pliseckiej, Katarzyny Chojnackiej, Moniki Paszkowskiej i Anny Smolińskiej stała się świętem i dla uczniów, i dla nauczycieli oraz gości

Poprowadzili ją: drugoklasistka Oliwia Domała i trzecioklasista Adrian Matusiak. Zanim jednak przeszli do konferansjerki, dyrektor Andrzej Zaręba zarządził minutę ciszy, poświęconą śp. Walentynie Krzyżanowskiej, po której Marta Kamila Kowalewska odczytała swój wiersz dedykowany ulubionej nauczycielce. Następnie chór szkolny odśpiewał hymn, którego autorką jest Monika Paszkowska.
Oliwia (ze sceny): – Każdy Dzień Patrona ma swoją myśl przewodnią, wokół której koncentruje się cała uroczystość. I tak Bogdan Jański mówił już z tej sceny do młodych, a oni odpowiadali: „Jestem z Jańskiego – jestem dumny z tego!”. Był też Jański natchnieniem dla młodszych i starszych. A dziś? Dziś chcielibyśmy, aby przekonanie o jego duchowej obecności było szczególnie silne i aby dodawało nam otuchy. Bogdan Jański na pewno jest jednym z tych, którzy poprzez świadectwo swojego życia może udzielić odpowiedzi na wiele pytań. Elementem upamiętniającym postać PATRONA w naszej szkole jest tablica znajdująca się w holu gimnazjum, którą w dniu nadania imienia poświęcił ks. biskup Roman Marcinkowski. Stało się już tradycją, że podczas ważnych uroczystości składamy przy niej kwiaty. Dziś zrobią to przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich, którym kwiaty przekaże pan dyrektor.
Dyrektor Andrzej Zaręba również odczytał list od ministra Henryka Kowalczyka, skierowany do społeczności uczniowskiej.
Adrian: – Oto kolejna część uroczystości. Będą nią wystąpienia osób, które wygłoszą mowy o (nie)doskonałości człowieka. Jako pierwszy zabierze głos ksiądz Krzysztof Drzazgowski, następnie wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak, pedagog szkolna Aldona Jasińska, drugoklasistka Julita Smutkiewiewicz oraz absolwentka naszego GIMNAZJUM, obecnie uczennica ZSCKR w Golądkowie – Anna Ostaszewska.
Bogdan Jański nawoływał do bycia dobrym i skutecznym człowiekiem. Co to znaczy? Znaczy, by być uważnym, wrażliwym i nieobojętnym na potrzeby innych, gotowym do niesienia pomocy. Owe zasady realizują winniccy gimnazjaliści skupieni w Szkolnym Kole Wolontariatu, co uwidoczniła prezentacja.
Oliwia: – Co roku uczniowie gimnazjum mają okazję sprawdzić swoją wiedzę o PATRONIE, przystępując do konkursu O pióro Bogdana Jańskiego. Uczestnicy odpowiadają w formie pisemnej na pytania przygotowane przez panią Monikę Plisecką, a do konkursu przygotowują ich wychowawcy oraz katecheci – pani Anna Kordulewska i ks. Krzysztof Drzazgowski.
Adrian: Wzorem lat ubiegłych przyznane zostały nagrody indywidualne, czyli wspomniane pióra. Ponadto klasa, w której zsumowanie trzech najlepszych wyników daje największą liczbę, otrzymuje puchar. W ubiegłym roku była to obecna klasa II A. Dodajmy, że nagrody w konkursie O pióro Bogdana Jańskiego od lat funduje pan minister Henryk Kowalczyk – tak też było i w tym roku.
Oliwia: – Drugi konkurs polegał na przygotowaniu gazetki. Oceniała je komisja w składzie: pani wicedyrektor Anna Jacek-Walesiak, pani Anna Kordulewska, pani Agnieszka Krawczyk jako przedstawiciel rodziców oraz przedstawicielki SU – Żaneta Mossakowska i Oliwia Komendarska.
Koniec uroczystości? Szczególnie słodki, bowiem przed scenę wjechały dwa olbrzymie torty. Dla wszystkich.

WYNIKI KONKURSU O PIÓRO BOGDANA JAŃSKIEGO

· wyróżnienie – Weronika Monińska z klasy II B;

· III miejsce – ex aequo Klaudia Włodarczyk z klasy III A i Karolina Jałmużna z klasy II B;

· II miejsce – ex aequo Zuzanna Górska z klasy III C i Julia Mościcka z klasy II B;

· I miejsce – Oliwia Komendarska z klasy II C.

Nagrody (jak co roku) ufundował minister Henryk Kowalczyk.

Puchar dla klasy, w której zsumowanie trzech najlepszych wyników dało najwyższą liczbę – ex aequo klasa III C i klasa II B.

WYNIKI MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU NA GAZETKĘ Z OKAZJI DNIA PATRONA

W tym roku wszystkie klasy zostały poproszone o zamieszczenie na gazetce wylosowanego cytatu z „Dziennika” Bogdana Jańskiego, dowolnym stylem pisma, bez żadnych elementów dodatkowych, jak zdjęcia czy rysunki. Przy ocenie gazetek komisja brała uwagę następujące: pomysłowe, kreatywne wykonanie, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, estetykę wykonania oraz wkład pracy.

Wyniki: III miejsce – ex aequo klasa II A i klasa III B; II miejsce – klasa II B; I miejsce – klasa I A.

Podała Monika Plisecka

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *