pultuszczak

Facebook


Boby filią Jedynki

2018-02-22 6:13:37

Na środowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, jak to zapowiedzieliśmy w aktualnym numerze Tygodnika, radni zadecydowali o przekształceniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach w filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Pułtusku. To jednak nie był jedyny gorący temat

Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przekształcenia szkoły w filię. Od nowego roku szkolnego, w Bobach będą funkcjonowały klasy I – III i oddział przedszkolny. Starsi uczniowie z tego rejonu będą dowożeni do pułtuskiej Jedynki. Obecna dyrektor podstawówki Teresa Piotrowska obejmie stanowisko wicedyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pułtusku, wspomagając obecną dyrektor Annę Kamińską i nadzorując funkcjonowanie filii.
Do porządku sesji zostały wprowadzone również inne punkty. Za pracę pełną parą wzięła się komisja rewizyjna Rady Miejskiej w nowym składzie, do której weszli radni opozycji Sławomir Krysiak, Ireneusz Purgacz i Bogdan Pieńkos – nowy przewodniczący komisji. Spotkali się już na posiedzeniu, opracowali nowy plan pracy, który obejmuje między innymi kontrolę nadzoru burmistrza nad jednostkami organizacyjnymi gminy Pułtusk i spółkami, analizę realizacji inwestycji, sytuacji finansowej gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz wydatkowania środków budżetowych i dotacji. Komisja będzie również opiniować skargi skierowane do Rady Gminy na działalność burmistrza i jego zastępcy oraz kierowników jednostek gminnych.
Na sesji przegłosowano też uchwałę zmieniająca statut gminy i pozwalająca komisji rewizyjnej zwracać się do burmistrza z wnioskiem o opinię wyspecjalizowanej instytucji, przeprowadzenie badania i ekspertyzy.
Wydaje się więc, że komisja chce w pełnym zakresie skontrolować poczynania władz gminy od początku tej kadencji i na bieżąco. Jak to się mówi, lepiej późno niż wcale…
Więcej o ciekawej dyskusji na ten i inne tematy oraz niezwykłej zgodności radnych w głosowaniach już w najbliższym wydaniu Tygodnika.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *