pultuszczak

Facebook


Bezpłatnie i profesjonalnie

2015-10-27 12:40:47

Z Markiem Wierzbickim, dyrektorem Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony w Pułtusku – Ogólnopolska Sieć Szkół CERTUS – rozmawia Ewa Dąbek

Skąd pomysł otwarcia pułtuskiego Certusa?
Ogólnopolska Sieć Szkół CERTUS została utworzona w 1996 r. Warto więc podkreślić, że w przyszłym roku szkoła będzie obchodziła dwudzieste urodziny. Pierwszą placówką była Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Głogowie. Powołanie szkół wychodziło naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wysoko wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Dzisiaj, w 24 miastach w Polsce, tysiące słuchaczy zdobywa zawody i kwalifikacje, które zwiększają ich szanse na znalezienie pracy.

Pomysł otwarcia szkoły w Pułtusku powstał w wyniku obserwacji tego, co dzieje się obecnie na lokalnym rynku pracy. Wielu młodych ludzi kończąc szkołę, zwyczajnie nie ma pomysłu na to, co dalej robić. Trudno dzisiaj zdobyć konkretny zawód, a niezdana matura wydaje się często zamykać drogę do dalszego rozwoju. Szkoła jest także propozycją dla osób, które chcą lub, z różnych przyczyn losowych, muszą się przekwalifikować. Chcemy też pokazać, że nie tylko w dużym mieście można znaleźć ciekawą propozycję nauki.

Pułtusk był dla nas oczywistym wyborem. Są to nasze rodzinne strony, w których widzimy ogromny potencjał. Moje doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołem oraz wieloletnia praca w służbach mundurowych wicedyrektora Krzysztofa Wierzbickiego są gwarancją powodzenia naszego przedsięwzięcia. Rozumiemy też problemy, z jakimi borykają się ludzie szukający alternatywy i chcący poszerzać swoje kwalifikacje. Wierzymy, że nasza inicjatywa pomoże w rozwoju nie tylko miasta Pułtuska, ale całego powiatu.

W roku szkolnym 2015 / 2016 uruchomiliśmy pilotażowy, a zarazem sztandarowy kierunek – TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA. W przyszłym roku planujemy uruchomienie kolejnych kierunków. Jakich? W tym momencie trudno powiedzieć. Ofertę szkoły można znaleźć na stronie internetowej www.certus.edu.pl Przy uruchamianiu kolejnych kierunków będziemy kierowali się przede wszystkim zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy.

Jest to szkoła policealna, ale czy trzeba mieć zdaną maturę, żeby uczyć się w Certusie?

Osoby, którym nie udało się zdać matury, mogą zostać słuchaczami naszej szkoły. Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, w skład których wchodzą: świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie trzeba więc mieć zdanej matury), 2 zdjęcia legitymacyjne, podanie o przyjęcie do szkoły (dostępne na stronie www.certus.edu.pl), zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy, dowód osobisty do wglądu.

Czy oprócz wymaganych dokumentów, są jakieś dodatkowe wymagania dla kandydatów, np. zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenia lekarskie, testy sprawnościowe?

Nie wymagamy innych zaświadczeń czy testów sprawnościowych.

Jakie kwalifikacje można zdobyć, decydując się na naukę w tej szkole?

Absolwent szkoły uzyskuje następujące kwalifikacje:

– tytuł zawodowy technik ochrony fizycznej osób i mienia, uprawniający do wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz ze świadectwem kwalifikacji zawodowych w języku polskim i angielskim;

– odbędzie szkolenie oraz uzyska zaświadczenie niezbędne dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa;

Posiadając licencję detektywa może podjąć pracę w biurach detektywistycznych, bankach, wywiadowniach gospodarczych lub podjąć własną działalność w zakresie usług detektywistycznych zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej;

– odbędzie szkolenie oraz uzyska zaświadczenie niezbędne do wykonywania zadań służby porządkowej i służby informacyjnej podczas imprez masowych;

– odbędzie szkolenie oraz uzyska zaświadczenie niezbędne do wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa podczas imprez masowych;

– odbędziesz szkolenie przygotowujące kandydatów do pracy w służbach mundurowych (Policja, Służba Więzienna, Straż Graniczna).

Kończąc naukę w naszej szkole absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Nasi absolwenci szkoły mogą podjąć pracę w wewnętrznych służbach ochrony powołanych do ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie – m. in.: zakładach produkcji specjalnej, kopalniach, portach morskich i lotniczych, bankach, elektrowniach i ciepłowniach, muzeach, archiwach państwowych, specjalistycznych uzbrojonych formacjach ochronnych świadczących usługi ochrony fizycznej osób i mienia w zakresie m. in.: ochrony obiektów, ochrony imprez masowych, konwojowania wartości pieniężnych i materiałów niebezpiecznych, ochrony osób, służbach ochrony tj. Straż Leśna, Straż Ochrony Kolei, Straż Pocztowa oraz prowadzić własną koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Nauka naprawdę jest bezpłatna? A jak wyglądają zajęcia i gdzie się odbywają?

Cieszę się, że Pani o to zapytała … to jest pierwsze pytanie jakie zadają osoby zainteresowane nauką w naszej szkole. Tak, potwierdzam – nauka w szkole jest bezpłatna. Nie ma też opłat za egzaminy ani żadnych ukrytych kosztów.

Nauka na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co 2 tygodnie w sobotę i niedzielę. Siedziba szkoły mieści się w budynku Akademii Humanistycznej, przy ul. Daszyńskiego 17 w Pułtusku. Nasi wykładowcy to głównie czynni funkcjonariusze służb mundurowych, czyli osoby, które na co dzień zajmują się ochroną osób, obiektów, granic państwa i wszystkich obywateli. Czy można wyobrazić sobie lepszą kadrę?

Program nauczania obejmuje między innymi prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, podstawy prawa, podstawy przedsiębiorczości, podstawy psychologii, socjologii i etyki zawodowej, organizację ochrony osób i mienia, ochronę imprez masowych, konwojowanie. Teoria to jedno, ale czy wyobraża Pani sobie pracownika ochrony, który teoretycznie wie jak obezwładnić napastnika? Dlatego nasi słuchacze na sali gimnastycznej będą zdobywali umiejętności z technik samoobrony i interwencji. Na strzelnicy z kolei, oczywiście pod okiem wykwalifikowanych instruktorów uczestniczyć będą w zajęciach z wyszkolenia strzeleckiego. Każdy słuchacz będzie strzelał z broni krótkiej, automatycznej i długiej – naturalnie ostrą amunicją.

W jakich terminach odbywa się rekrutacja i czy są jeszcze wolne miejsca?

Rekrutacja prowadzona jest jeszcze w miesiącu październiku, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Dlatego kto pierwszy, ten lepszy . Osoby zainteresowane nauką w naszej szkole prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.certus.edu.pl w zakładce „Pułtusk”– w ten sposób następuje rezerwacja miejsca. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów do sekretariatu szkoły, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dogodnego terminu.

Niezdecydowanych zapraszamy na najbliższe zajęcia, które odbędą się w dniach 24 i 25 października, o godz. 9.00. Będą to wykłady z podstaw psychologii, socjologii i etyki zawodowej.

Jak można się skontaktować, by uzyskać wszystkie informacje o szkole?

Informacje można uzyskać wysyłając e-mail na adres pultusk@certus.edu.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 602 500 681 i 606 412 071. Jesteśmy też na facebook`u – Certus Pułtusk. Serdecznie zapraszamy!

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *