pultuszczak

Facebook


Bezpieczne przejście

2017-01-13 9:28:53

W piątek, na drogach powiatu pułtuskiego prowadzone są działania „Bezpieczne Przejście”. Szczególnym nadzorem objęte zostaną przejścia dla pieszych

W okresie jesienno – zimowym piesi oraz kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drodze. Kierowco, bądź rozważny i nie śpiesz się! Szybko zapadający zmrok oraz zmieniające się, trudne warunki atmosferyczne mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Podczas opadów czy niskiej temperatury powietrza droga hamowania pojazdu wydłuża się – kierowco miej to na uwadze!
Policja przypomina, że w świetle prawa przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dopuszczalne wówczas, gdy odległość do najbliższego z nich przekracza 100 metrów. W takim przypadku dozwolone jest przejście przez ulicę, o ile nie utrudni to ruchu pojazdom. Decydując się na taki ruch, pieszy musi sobie zdawać sprawę z tego, że w przeciwieństwie do tzw. „zebry”, przechodząc przez jezdnię, nie ma pierwszeństwa. Bezwzględne pierwszeństwo ma wtedy, gdy znajduje się na oznakowanym przejściu.
Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego.
st.sierż. Milena Kopczyńska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *