pultuszczak

Facebook


BEZPIECZNE FERIE 2018

2018-01-11 9:06:46

Od 15 – 28 stycznia 2018 r na Mazowszu będą trwały ferie zimowe. Wraz z rozpoczęciem przerwy w realizacji obowiązków szkolnych Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku rozpoczyna wzmożone działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa głównie najmłodszym

Z perspektywy doświadczeń czerpanych z lat ubiegłych wynika, że w okresie tym wzrasta ilość wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Dotyczy to zarówno wypadków w ruchu drogowym, jak też wypadków związanych z zabawą na świeżym powietrzu. Tylko część uczniów korzysta ze zorganizowanych form wypoczynku. Pozostali przebywają w miejscu zamieszkania, co niestety niesie za sobą wiele zagrożeń. Niezagospodarowany czas wolny sprzyja podejmowaniu działań i zachowań ryzykownych a często również takich, które mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu. Dlatego też Policja apeluje do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób spędzania wolnego czasu przez ich dzieci.
Podczas ferii na ulicach pojawi się więcej patroli. Mundurowi będą kontrolować nie tylko kierujących ale także pieszych. Policja przypomina, że o stosowaniu elementów odblaskowych, które obowiązkowo należy posiadać poza terenem zabudowanym, po zmroku ale także w mieście. Niewielki odblask zawieszony na kurtce zwiększy widoczność pieszego a zatem jego bezpieczeństwo.
Rodzicom i organizatorom wycieczek przypominamy, że istnieje możliwość pisemnego zgłoszenia w KPP w Pułtusku (nr fax 236927248) odpowiednio wcześniej przed planowanym wyjazdem miejsca i czasu w celu umożliwienia dokonania kontroli kierowcy i stanu technicznego autokaru. Stałym miejscem takich kontroli jest parking przed budynkiem KPP w Pułtusku ul. Rynek 23.
mł.asp Alicja Bobińska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *