pultuszczak

Facebook


Bezpieczeństwo pieszych

2016-11-10 12:37:08

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, a w szczególności pieszych, 14 listopada na drogach powiatu pułtuskiego policjanci przeprowadzą działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Poniedziałkowa akcja rozpocznie Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych, podczas którego funkcjonariusze będą kontrolować i egzekwować prawo w miejscach niebezpiecznych dla pieszych.
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, rowerzyści i motorowerzyści, w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Wypadki z tą grupą korzystającą z dróg, bardzo często kończą się tragicznie. W związku z tym, 14 listopada, podczas akcji „ Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, policjanci będą zwracać szczególną uwagę na osoby dopuszczające się łamania prawa w rejonie przejść dla pieszych. Ze względu na szybko zapadający zmierzch, funkcjonariusze obejmą nadzorem również odcinki dróg, w których nie ma wydzielonych chodników. Poniedziałkowa akcja policji rozpoczyna Tydzień Bezpieczeństwa Pieszych, w czasie którego to piesi będą objęci szczególnym nadzorem. Funkcjonariusze w sposób stanowczy będą egzekwować obowiązkowe używanie elementów odblaskowych przez pieszych poza terenem zabudowanym.
Policja przypomina, że dzięki niewielkiemu odblaskowi przyczepionemu do okrycia wierzchniego, dajemy szansę kierowcy na zauważenia nas i prawidłową jego reakcję.
sierż.szt. Alicja Bobińska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *