pultuszczak

Facebook


Będzie się działo

2017-08-16 11:32:19

Ostatnia konferencja prasowa u burmistrza była wielowątkowa i treściwa. Materiału starczy na kilka artykułów, informacji dla mieszkańców mamy dużo. Dziś o inwestycjach w trakcie realizacji, czyli tych, na które możemy liczyć w najbliższej przyszłości

W trakcie realizacji jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej za kwotę łączną 7 485 985,15 zł, w tym dotacja 5 987 989, 51 zł. W ramach tego projektu planuje się termomodernizację budynków: hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 4 w Pułtusku, Zespołu Szkół Nr 2, Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, Miejskiego Ośrodka sportu i Rekreacji, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobach. Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie, Publicznego Gimnazjum nr 1 w Pułtusku.
Patrząc na wymienione obiekty można mieć wątpliwości co do zasadności prac termomodernizacyjnych np. w budynku szkoły w Bobach, gdyż całkiem niedawno wymieniano tam okna, modernizowano kotłownię, wykonano ocieplenie i elewację. Burmistrz zapewnia jednak ze przy tak dużym dofinansowaniu warto zainwestować w gminne budynki, tym bardziej że przeprowadzone audyty udowodniły, iż prace termomodernizacyjne są tam jak najbardziej uzasadnione.
Kolejnym przedsięwzięciem w trakcie jest to pod nazwą „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie (całkowity koszt 3256 892,73 zł, dotacja 2566 350,98 zł). Projekt obejmuje: utworzenie Centrum Kulturalnego w kamienicy przy ul. Rynek 13, modernizację pomieszczeń biblioteki Lelewela, system monitoringu obiektów zabytkowych, rozbudowę stron www, zakup systemu prezentacji wirtualnych na urządzeniach mobilnych. Z tą tematyką wiążą się kolejne przedsięwzięcia z projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, który będzie kosztował gminę 3 981 754,86 zł, z czego dotacja ma wynieść 3 092 750, 45 zł. Tu zrewitalizowana ma być zabytkowa nawierzchnia rynku i infrastruktura techniczna w jego obrębie, wyremontowane lochy podziemne i amfiteatr w obszarze Wzgórza Abrahama, elektroniczne zarchiwizowane zbiory Muzeum Regionalnego, wymiana okien w zabytkowej wieży ratuszowej, modernizacja wystaw stałych w muzeum, dostosowanie wejść i pomieszczeń obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych.
Wśród realizowanych przez pułtuski samorząd inwestycji należy wymienić także projekt wykonywany wspólnie z powiatem pułtuskim, a dotyczący budowy ciągów pieszo rowerowych w ulicach gminnych: Słowackiego, Gajkowicza, Sarbiewskiego, Baltazara, Wyszyńskiego, Granicznej, Jana Pawła II oraz powiatowych: Bartodziejskiej, Jana Pawła II i al. Tysiąclecia. Inwestycja będzie obejmowała ścieżki i infrastrukturę rowerową, wiaty, stojaki rowerowe, punkty samoobsługi serwisowej, energooszczędne oświetlenie zewnętrzne przy ciągach rowerowych. Całkowity koszt to13 095 810 zł, dotacja 6 717 226,92 zł.
Mieszkańcy gminy mogli się ubiegać o dofinansowanie wymiany pieców na ekologiczne. Gmina uzyskała na to dotacje w wysokości prawie 278 tys. z czego mają być zakupione 53 kotły gazowe, 11 kotłów na pellet i biomasę, 1 kocioł olejowy.
Po drodze w Kleszewie, ma być modernizowana gminna droga dojazdowa do gruntów rolnych i dużego zakładu przemysłowego w Lipnikach Starych, o długości 980 m i szerokości 5,5 m. W ramach zadania będzie wykonany chodnik, pobocza, rowy, przepusty, oznakowanie, zjazdy. Dotacja wyniosła 120 000.
Buduje się już długo wyczekiwana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 3. Budowla składać się będzie z trzech części – sali gimnastycznej o wymiarach 18,90 m x 35,48 m oraz parterowego zaplecza szatniowo – sanitarnego (dwie części). Koszt wybudowania sali to 2 611 681,43 zł, z czego pozyskaliśmy 670 000.
Dużym przedsięwzięciem jest budowa sieci kanalizacyjnej za ponad 20 mln złotych, z czego ponad 10 pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmie budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku 11 km (ulice Kościuszki, al. Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, New Britain, Glinki, Śniegockiego, droga wewnętrzna GS, Mickiewicza od Pana Tadeusza do wjazdu do GS, Wiśniowa, Winogronowa, Pod Wróblem, Białowiejska, Zielona Dróżka, Wspólna i Rybitew), wymianę urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków, zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.
Jak już pisaliśmy rusza przebudowa ulic na Osiedlu Wyszkowska za ponad 3 mln złotych. Będzie to odcinek 2,54 km obejmujący ul. Jakuba Wujka, Andrzeja Noskowskiego, Józefa Ossolińskiego, Józefa Hornowskiego, Antoniego Madalińskigo, Piotra Koczary, Pawła Giżyckiego. Wykonawcą jest ZARBUD Arkadiusz Zaręba. Podpisanie umowy 11 sierpnia. Roboty mają ruszyć na przełomie sierpnia i września tego roku i trwać maksymalnie do 31.01.2019.
Na zdjęciu: Marzy nam się zupełnie inne Wzgórze Abrahama, z lochami do zwiedzania, odbudowanym amfiteatrem, godnymi warunkami do wypoczynku i spacerów. Burmistrz obiecuje, że tak tu będzie, umowa na dofinansowanie projektu ma być podpisana w sierpniu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *