pultuszczak
Będzie rozbudowa PIĄTKI

2023-07-20 11:20:34

Gmina Pułtusk rozpoczyna realizację trzyletniego niezwykle ważnego zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”.

W dniu 19 lipca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku została podpisana umowa
z wykonawcą zadania – firmą P.H.U Budomur sp. z o.o. z siedzibą w Pułtusku.

Wartość inwestycji wynosi: 11 562 000,00 mln zł.

Na realizację zadania, w związku ze złożonym do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wnioskiem o dofinansowanie, gmina otrzymała od Samorządu Województwa Mazowieckiego środki zewnętrzne  w kwocie 5 579 988,07 mln zł. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Roboty budowlane przewidziane są na lata 2023-2025, a rozpoczną się w III kwartale 2023r.

Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie dostępu do potrzebnej opieki i rehabilitacji dzieciom z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie w społeczności postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Zakres zadania obejmuje wybudowanie dwukondygnacyjnego nowego skrzydła budynku połączonego łącznikiem z istniejącym obiektem Przedszkola Miejskiego nr 5. Pozwoli to na uruchomienie nowych czterech oddziałów przedszkolnych  (2 sale na piętrze i dwie sale na parterze) i rozszerzy ofertę Przedszkola o 100 miejsc. Nowy budynek w całości został zaprojektowany i będzie wykonany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie stanowił funkcjonalną całość z istniejącym obiektem, dlatego koniecznymi pracami będą również te związane z przebudową istniejącego budynku przedszkola, w tym piwnicy, parteru, piętra, termomodernizacją elewacji, wykonaniem osłon grzejnikowych i robót towarzyszących.

Ponadto zakres prac obejmuje m. in.:

  • budowę  windy osobowej;
  • zapewnienie miejsc parkingowych, przeznaczonych dla osób
    z niepełnosprawnościami;
  • budowę sali wielofunkcyjno – sensorycznej, która stanie się miejscem do prowadzenia rehabilitacji
    i wsparcia rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami;
  •  wyposażenie obiektu;
  • przebudowę placu zabaw, w tym zamontowanie urządzeń zabawowych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;
  • zagospodarowanie otoczenia przedszkola; elementem zagospodarowania otoczenia przedszkola będą nasadzenia przemyślane w ten sposób, aby stymulować zmysły wzroku, węchu, dotyku i smaku (np. morwa biała).

Wykonanie tak obszernego, ale niezbędnego zakresu prac byłoby niemożliwe bez uzyskania zewnętrznego dofinansowania.

Chcemy, aby obiekt wraz z jego infrastrukturą był przykładem dobrych praktyk na rzecz osób z niepełnosprawnościami, gdzie w komfortowych warunkach  ma miejsce kompleksowa opieka i rehabilitacja dzieci.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *