pultuszczak
Będzie nowy Most Benedyktyński

2023-10-12 8:55:15

Jak informuje Urząd Miejski, na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024 znalazły się Inwestycje Gminy Pułtusk, których zakres obejmuje przebudowę odcinka  ul. Benedyktyńskiej wraz z rozbudową mostu oraz przebudowę ul. Marii Skłodowskiej – Curie.

Realizację zaplanowano na lata 2024-2025.

Całkowity koszt planowanych robót  wynosi: 4. 992 239,48 zł.

Wysokość dofinansowania wynosi 3.998.791,58 zł. co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach rozbudowy mostu planuje się rozbiórkę istniejącego przęsła wraz z wyposażeniem oraz rozbiórkę nawierzchni na dojazdach chodników, schodów betonowych i umocnień skarp kanałku. Długość  mostu ze skrzydełkami wynosi 25,61 m, a szerokość 12,46 m. Nawierzchnia jezdni obiektu mostowego wykonana będzie z kostki granitowej. Most zostanie wyposażony w ochronną, ozdobną balustradę, zamontowaną na gzymsie żelbetowym wysokości 1,1 m. Powstaną także dwie pary schodów skarpowych z poręczą. Zakres robót związanych z rozbudową mostu obejmuje również przebudowę krótkich odcinków ul. Benedyktyńskiej, które bezpośrednio przylegają do  planowanego do rozbudowy mostu poprzez dostosowanie rzędnych nawierzchni jezdni o długości 48 m i szerokości 6,0 m wraz z chodnikami o szerokości od 2,5 do 4,5 m. W celu lepszego skomunikowania uwzględniono także  przebudowę schodów prowadzących w kierunku al. Wiktora Gomulickiego.

W ramach przebudowy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pułtusku zaprojektowano jezdnię asfaltową o długości 504,37 m i szerokości 6,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokości 2,0 m i poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m. Za poboczem na szerokości 2,0 m zaprojektowano zieleniec, utwardzony kratą trawnikową. Zjazdy na posesje przyległe do drogi zostaną wykonane z kostki betonowej.
źródło: pultusk.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *