pultuszczak

Facebook


Będzie nadzwyczajna sesja

2018-03-04 1:32:12

Po ostatnich wydarzeniach sytuacja w pułtuskim samorządzie zmienia się bardzo dynamicznie. Z dnia na dzień dowiadujemy się o zmianach, powołaniach, odwołaniach. W poniedziałek kolejna odsłona, czyli nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Sesja rozpocznie się o godzinie 15 i choć punktów w porządku obrad zaplanowano niewiele, to obejmują one dość obszerną tematykę. Można się też spodziewać, że atmosfera będzie gorąca. Radni zajmą się bowiem stanem realizacji zadań inwestycyjnych w gminie oraz sytuacją finansową spółek miejskich, wykonywanymi przez nie zadaniami i przedsięwzięciami oraz planami na dalsze funkcjonowanie. Informacji na wymienione tematy będą udzielać organy Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *