pultuszczak

Facebook


Będzie lodowisko z prawdziwego zdarzenia!

2020-09-29 11:13:23

Jak informuje Urząd Miejski, burmistrz Pułtuska, kierując się zamiarem kontynuacji rozbudowy infrastruktury lodowiska i planami dalszego jej doposażania w brakujące komponenty, wiosną tego roku podjął decyzję o złożeniu do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosku o dofinansowanie składników wyposażenia lodowiska w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska.

Program ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całej Polski. Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Rodzaje programowych zadań inwestycyjnych są podzielone na trzy grupy:
obiekty szkolne,
modernizacja obiektów służących klubom sportowym,
pozostałe ogólnodostępne obiekty.
Zgodnie z opublikowanym na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki protokołem z dnia 11 września dot. oceny formalno-merytorycznej Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w kwocie 316.500,00 zł na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku”.
Wydatki poniesione przez Gminę Pułtusk na wykonaną już płytę lodowiska będą stanowiły koszty kwalifikowane zadania i zostaną zaliczone na poczet wkładu własnego beneficjenta.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu już w tym roku został zaplanowany zakup agregatu chłodniczego, który jeszcze w ubiegłym roku był wypożyczany.
Na rok 2021 przewidziane zostało zadaszenie lodowiska, co znacząco poprawi komfort użytkowania tafli lodowej, jak również wykluczy przestoje związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi takimi jak deszcz, śnieg czy silny wiatr. Możliwe też stanie się wydłużenie czasu korzystania z lodowiska, jako że jego płyta będzie chroniona przed nasłonecznieniem, które przy oddziaływaniu bezpośrednim może powodować szybkie topnienie tafli.
Dodatkowo inwestor zadbał o to, by otoczenie obiektu wyglądało dobrze szczególnie w czasie funkcjonowania lodowiska, co stanie się możliwe dzięki wykonaniu nasadzeń roślinności atrakcyjnej w okresie trwania zimy.
Wobec tak dobrych wiadomości z niecierpliwością czekamy na nowy sezon zimowy.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *