pultuszczak

Facebook

Będzie kontrola w TBS

2019-11-17 2:32:54

Kontynuujemy temat naliczania wysokich opłat lokatorom budynków administrowanych przez TBS. Przypomnijmy, chodzi o tzw. uchyby wody i związane z tym wysokie dopaty do lokatorskich rachunków


Uchyby czyli różnice między zużyciem wody wykazywanym przez liczniki mieszkańców a licznik główny w danym budynku. Dopuszczalne do 10 procent w danym rozliczeniu, choć mieszkańcy wciąż zgłaszający się do naszej redakcji po pierwsze udowadniają, iż ten procent w ich kwartalnych rozliczeniach jest znacznie przekroczony, po drugie nawet gdyby mieścił się w tej magicznej dziesiątce, to rocznie – przez 4 kwartały – jest to 40 procent więcej za wodę i kanalizację.
Niedawno prezes zarządu TBS Paweł Krężołek odniósł się do ogromnych uchybów wody w rachunkach mieszkańców z ulicy Kolejowej 3 i 3A, wyjaśniając, że była to ewidentna pomyłka pracownika przy wyliczaniu, która miała być sprostowana. Ostatnio pan prezes przesłał nam też zestawienie uchybów w ostatnich latach, w budynkach, o których pisaliśmy.
TBS Pułtusk Sp. z o.o. informuje, iż różnice w odczytach pomiędzy licznikiem głównym a licznikami indywidualnymi w budynkach wymienionych w publikacjach odnoszących się do rozliczania wody w budynkach spółki kształtowały się w latach 2017-19 w następujący sposób:
Traugutta 23 (klatka
z indywidualnymi licznikami)
I kwartał 2017: 13,78%

II kwartał 2017: 2,96%

III kwartał 2017: – 1,72%

IV kwartał 2017: 3,54%

I kwartał 2018: 10,46%

II kwartał 2018: 8,82%

III kwartał 2018: 9,71%

IV kwartał 2018: -11,51%

I kwartał 2019: 10,14%

II kwartał 2019: -10,01%

III kwartał 2019: -10,53%

Średnia: 5,63%

Kolejowa 3
I kwartał 2017: 13,55%

II kwartał 2017: -1,48%

III kwartał 2017: 0,43%

IV kwartał 2017: 0,00%

I kwartał 2018: 1,57%

II kwartał 2018: -5,38%

III kwartał 2018: -5,68%

IV kwartał 2018: -8,78%

I kwartał 2019: 4,77%

II kwartał 2019: 4,69%

III kwartał 2019: 7,56%
Średnia: 1,02%
Kolejowa 3A
I kwartał 2017: 4,79%

II kwartał 2017: 4,04%

III kwartał 2017: 4,68%

IV kwartał 2017: 1,49%

I kwartał 2018: 6,93%

II kwartał 2018: 3,97%

III kwartał 2018: 3,86%

IV kwartał 2018: 4,16%

I kwartał 2019: 13,96%

II kwartał 2019: 4,38%

III kwartał 2019: 6,92%
Średnia: 5,38%

W całym zasobie własnym i administrowanym przez TBS, średnia kształtuje się następująco:
I kwartał 2017: 2,77%

II kwartał 2017: 1,01%

III kwartał 2017: -0,32%

IV kwartał 2017: -2,98%

I kwartał 2018: 1,82%

II kwartał 2018: -0,19%

III kwartał 2018: -1,28%

IV kwartał 2018: -3,82%

I kwartał 2019: 4,03%

II kwartał 2019: -0,67%

III kwartał 2019: 1,02%
Średnia: 0,13%

Należy zatem zauważyć, iż średnia odchyleń w naliczeniach za wodę mieści się w limicie 10%. Ponadto nie zanotowano odchyłów miesięcznych wyższych niż 15%, które zgodnie z literaturą fachową (publikacje dr A. Mroczkowskiego – biegłego sądowego ze Stowarzyszenia ds. rozliczania energii) oraz linią orzeczniczą sądów w sprawach o rozliczanie wody są uznawane za dopuszczalne i normalne ze względu na uwarunkowania techniczne np. kwestie zużywania się liczników w okresie eksploatacji tj. zmniejszanie się dokładności ich pomiaru czy niedokładność pomiaru zużycia krótkotrwałego wody np. przy szybkim myciu rąk przez licznik indywidualny.
Spółka pragnie również podkreślić, iż rozliczanie wody jest rozliczeniem indywidualnym mieszkańców i stanowczo zaprzeczyć jakoby była stosowana odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców, co potwierdzają przytoczone powyżej liczby. Sugestie w tym względzie są nieuprawnione i naruszają dobre imię spółki oraz jej pracowników.
Odnosząc się do stawek za roboczogodzinę pracy konserwatorów spółka pragnie zauważyć, iż stosuje w tym względzie stawkę 34 zł za roboczogodzinę. W cenie roboczogodziny zawarte są wydatki na zakup materiałów, czas niezbędny na dojazd do i z miejsca wykonywanej pracy, czas dojazdu do sklepu z materiałami i zakupu materiałów, koszt pracy wraz z kosztami pozapłacowymi (ubezpieczenie społeczne i podatki). Spółka nie posiada magazynu i każdy materiał zakupuje indywidualnie przed rozpoczęciem prac, gdyż posiadanie magazynu nie jest ekonomicznie uzasadnione przy obecnej skali prac – wiąże się z koniecznością prowadzenia odrębnej dokumentacji i księgowości, zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie, wydawanie i rozliczanie towaru oraz wybudowania lub wynajmowania magazynu. Ponadto należy zauważyć, iż w cenie roboczogodziny zawarte są koszty związane z obsługą pracy konserwatorów – koszty księgowości oraz koszty obsługi zleceń np. obsługi telefonicznej mieszkańców.
Za obszerne wyjaśnienia dziękujemy, choć tak naprawdę nic one nie wnoszą jeśli chodzi o kieszenie lokatorów. A to nie oni powinni ponosić zbiorową odpowiedzialność za rozwiązania stosowane w spółce, a dotyczące np. rozliczania konserwatorów. Mieszkańcy domagają się wymiany liczników, jeśli to dzięki temu ich opłaty za wodę byłyby naliczane właściwie. W momencie przygotowywania artykułu odezwali się kolejni, znowu z Kolejowej
3 A, ponownie w sprawie wysokich uchybów. O szczegółach spotkania z mieszkańcami poinformujemy w kolejnym numerze, dla wszystkich mamy jednak jeszcze jedną informację dotyczącą TBS. Otóż, na sesji, która odbyła się
30 października, radni przychylili się do wniosku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej kontroli działalności burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad TBS. Kontrola ma obejmować analizę sytuacji finansowej spółki, realizacji planu remontów, prawidłowości naliczanych lokatorom opłat, polityki kadrowej spółki, w tym zasad zwalniania i przyjmowania pracowników, ich wynagrodzeń, obsługi najemców lokali, również związanej ze składanymi skargami. Kontrola ma być przeprowadzona w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały. W uzasadnieniu do projektu uchwały mówi się, że kontrola jest konieczna w związku z licznymi skargami mieszkańców na działalność TBS i niepokojącymi sygnałami dotyczącymi kondycji finansowej spółki. Pod projektem uchwały podpisali się: Michał Górecki, Adam Maicki, Michał Kisiel, Sławomir Krysiak.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…