pultuszczak

Facebook

Będą podwyżki, będą zwolnienia?

2019-01-09 11:12:08

Nowy Zarząd TBS przedstawił Radzie Miejskiej informację o stanie spółki. Dość ogólną, ale budzącą duże emocje i ożywioną dyskusję. Największe kontrowersje wywołał pomysł zlecenia prac konserwacyjnych w budynkach administrowanych przez TBS firmie zewnętrznej, co pozwoliło ograniczyć koszty zatrudnienia. Wspomniano też o podwyżkach czynszu o 1 zł zza metr kwadratowy w blokach przy Kolejowej 3 i 3 A. Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Tygodnika, teraz prezentujemy ważniejsze fragmenty informacji przedstawionej przez nowy zarząd spółki

BUDYNEK PRZY JANA PAWŁA II 19 A
Zdaniem nowego Zarządu Powiatu, budowa bloku na Jana Pawła II 19 A została przygotowana przygotowana pochopnie, “typowa inwestycja skrojona pod wybory”.
Montaż finansowy jest dokonany w bardzo lekkomyślny sposób. Ustawowo TBS może oferować przyszłym najemcom udział w inwestycji do 30% jej wartości, niestety cały montaż finansowy zakłada jedynie udział środków własnych TBS oraz środków z Urzędu Miasta. Powoduje to bardzo wysoki koszt obsługi kredytu z BGK, gdyż gmina posiada bardzo słaby scoring (..).
ZADŁUŻENIE NAJEMCÓW
Poprzednie Zarządy nie wykazywały właściwej troski o egzekucję należności względem TBS. Stosowano bardzo ograniczone i proste sposoby zabezpieczenia należności np. oświadczenia dłużników o spłacie, które nie mają rangi skutecznego uznania długu. Uzyskanie tytułu wykonawczego a tym samym podjęcie egzekucji komorniczej wymagało długiej procedury sądowej. Nowy Zarząd wprowadził, jako zabezpieczenie należności od dłużników, weksel oraz deklarację wekslową – tego typu zabezpieczenie ułatwia dochodzenia roszczeń, gdyż skraca drogę sądowego otrzymania tytułu wykonawczego.
Istotnym problemem TBSu jest brak mieszkań socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, do których można by było eksmitować niepłacących najemców. Na chwilę obecną TBS posiada ok. 100 prawomocnych wyroków eksmisyjnych wobec dłużników, najstarszy niewykonany wyrok w tym względzie jest z 2007 roku. Niestety brak mieszkań socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych powoduje brak możliwości dokonania egzekucji a tym samym zwolnienia lokalu dla innych najemców (…).
STAN ZATRUDNIENIA W TBS
W chwili objęcia zarządu nad spółka przez nowy Zarząd na etatach pracowały 33 osoby a na umowach cywilnoprawnych kolejnych 7 osób. To bardzo wysoki poziom zatrudnienia w stosunku do ilości zarządzanego mienia, porównując z innymi TBS – sami o porównywalnym zasobie mieszkaniowym Zarząd podjął analizę rozwiązań mających na celu racjonalizację kosztów mając na względzie sprawność działania Spółki jak i potrzeby mieszkańców w zarządzanych budynkach (…).
Zarząd opracował i przyjął nowy schemat organizacyjny i regulaminy wewnętrzne.
DZIAŁANIA ANTYSMOGOWE
Najemcy, którzy ogrzewają mieszkania własnymi piecami, są sukcesywnie powiadamiani o zakazie używania niektórych rodzajów paliw stałych, który wszedł w życie 1 lipca 2018 na mocy uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ponadto Straż Miejska oraz Policja otrzymały prośbę o przeprowadzenie kontroli w tym względzie. Zarząd podjął również rozmowy ze spółką PEC w zakresie wykonania przyłącz do kolejnych budynków, tak aby ograniczyć liczbę domów z ogrzewaniem piecowym, co w konsekwencji podniesie standard tych mieszkań, komfort użytkowników i ich bezpieczeństwo oraz ograniczy emisję spalin do atmosfery.
PLANY INWESTYCYJNE
Priorytetem jest dokończenie budowy domu mieszkalnego na Jana Pawła II 19 A, który znajduje się na chwile obecną we wczesnym okresie realizacji, a termin ukończenia i rozliczenia jest bardzo krótki w stosunku do podobnych realizacji na rynku budowlanym. Bardzo istotnym czynnikiem przy takim okresie realizacji są warunki pogodowe.
Kolejnym zadaniem jest wygospodarowanie w obecnym zasobie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych, tak aby skutecznie wykonywać wyroki eksmisyjne wobec dłużników (…).
STAN TECHNICZNY BUDYNKÓW
Zarząd po objęciu funkcji od razu przystąpił do sprawdzenia stanu technicznego zasobu mieszkaniowego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa. Stwierdzono brak aktualnych wpisów w książkach obiektów budowlanych tj. przeglądów kominiarskich, przeglądów budowlanych oraz wykonania zaleceń tam zawartych. W trybie natychmiastowym dokonano zlecenia wykonania tych czynności.
Jest to szczególnie ważne, gdyż większość budynków posiada ogrzewanie paleniskowe co stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
Jednocześnie dokonano przeglądów samych budynków przez Zarząd, to pozwoliło uzyskać wiedzę o stanie substancji mieszkaniowej oraz potrzeb związanych z utrzymaniem. Będzie to podstawą do sporządzenia planów inwestycyjno-remontowych w przyszłym i kolejnych latach.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…