pultuszczak

Facebook

Będą nowe rozwiązania komunikacyjne dla Pułtuska

2021-02-11 3:04:27

Dzięki przychylności władz Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Pułtusk otrzyma kilka ważnych rozwiązań komunikacyjnych służących bezpieczeństwu ruchu drogowego

8 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się zorganizowane przez Burmistrza Pułtuska spotkanie mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego w obrębie dróg wojewódzkich i ich skrzyżowań z drogami gminnymi na obszarze miasta. W spotkaniu uczestniczył pan Tomasz Dąbrowski – z-ca dyrektora ds. Inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz pan Marcin Zagojski reprezentujący jednostkę projektową przygotowującą dokumentację branżową. Podczas spotkania omówiony został zakres prac związanych z opracowaniem dokumentacji mającej na celu polepszenie bezpieczeństwa ruchu w przebiegu dróg wojewódzkich, a w szczególności:

  1. Rozwiązanie lokalizacji dróg rowerowych i wprowadzenie organizacji ruchu z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej w obszarze wysoce kolizyjnego skrzyżowania alei Tysiąclecia, alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego i alei Wojska Polskiego (Droga Wojewódzka nr 618).
  2. Rozwiązanie lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym ulicy Nasielskiej (Droga Wojewódzka nr 571) ze skrzyżowaniem z ulicą Jana Pawła II.
  3. Rozwiązanie lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogowym ulicy Wyszkowskiej (Droga Wojewódzka nr 618) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tartaczną (Droga Powiatowa 4407W) do skrzyżowania z Drogą Gminną DG 340447W.

Opracowywana na zlecenie Gminy Pułtusk dokumentacja koncepcyjna została pozytywnie oceniona przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który dostrzegł konieczność wprowadzenia ulepszeń z punktu widzenia poprawy funkcjonalności dróg. Dyrektor Tomasz Dąbrowski, reprezentujący Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zadeklarował pełne wsparcie w procesie wdrażania omawianych zmian. Ustalono, że w roku 2021 zostaną zakończone prace projektowe i uzyskane niezbędne zezwolenia dla ww. przedsięwzięć. Zakończenie procedur formalnych pozwoli Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na sprawne przeprowadzenie inwestycji.

Na ręce pana Marszałka Adama Struzika kierujemy wyrazy podziękowania za przychylność władz samorządowych Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawach dotyczących potrzeb komunikacyjnych naszego miasta.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…