pultuszczak

Facebook


Bartodziejska jak wymarzona

2020-12-09 12:34:22

Jak informuje Urząd Miejski, we wtorek, 8 grudnia, odebrano prace związane z przebudową ulicy Bartodziejskiej, wykonane w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”

Inwestycja została zrealizowana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pułtusk a Powiatem Pułtuskim, w którym to powiat powierzył realizację zadania gminie, z jednoczesnym udziałem powiatu w kosztach związanych z 20 – procentowym wkładem własnym do kosztów kwalifikowanych.
W ramach zadania wybudowany został szeroki trzymetrowy ciąg pieszo-rowerowy o długości 669 m oraz infrastruktura służąca obsłudze ruchu rowerowego w postaci wiat rowerowych, stojaków, samoobsługowych punktów serwisowych, monitoringu i oświetlenia przejazdu rowerowego przy skrzyżowaniu z ulicą Tartaczną.
Swój udział w inwestycji zasygnalizowali również mieszkańcy ulicy Bartodziejskiej, wspaniale porządkując przylegle tereny oraz zagospodarowując przestrzenie obszarów zieleni wzdłuż swoich posesji. Poprzez nasadzenia drzew i krzewów, jak również zdobienie pomysłowymi kompozycjami w formie np. kamiennych grzybków, pięknie podkreślono świeżość nowych nawierzchni drogowych. Taka inicjatywa bardzo cieszy, ponieważ świadczy o dbałości o wspólnotową przestrzeń.
W ramach przedsięwzięcia zamontowana została wiata, stojaki i rowerowa stacja naprawcza przy ulicy Gajkowicza, wzdłuż wcześniej wykonanego ciągu pieszo-rowerowego.
Wybudowany w ulicy Bartodziejskiej ciąg pieszo-rowerowy będzie kontynuowany ulicami Graniczną i Sarbiewskiego, gdzie już trwają prace związane z odwodnieniem drogi i wykonaniem nowego przepustu nad kanałkiem „Borsuki”. Kolejny sezon rowerowy zapowiada się bardzo ciekawie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *