pultuszczak

Facebook

Bądźmy dobrej myśli

2022-06-15 4:10:38

W grudniu ubiegłego roku, gmina Pułtusk, wspólnie z siedmioma gminami z rejonu Ciechanowa, przystąpiła do spółki SIM Północne Mazowsze, w której również jest Krajowy Zasób Nieruchomości. Zadaniem spółki jest budowa gminnych mieszkań czynszowych

Ciechanowski SIM, będący obecnie jedną z ponad 30 takich spółek w Polsce, planuje do 2031 roku wybudować 1000 mieszkań, z tego w Pułtusku 160. Są to deklaracje ujęte w umowie. Każda z gmin wchodzących do spółki otrzymała 3 mln złotych dofinansowania rządowego, przekazując je aportem oraz wskazała nieruchomości do realizacji inwestycji na potrzeby mieszkaniowe. W przypadku Pułtuska jest to działka z budynkiem koszarowym przy al. Tysiąclecia, tym kupionym za czasów burmistrza Nuszkiewicza, oraz działka niezabudowana przy ul. Kwiatkowskiego. Teraz radni zdecydowali złożeniu wniosku przez burmistrza do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wsparcie to, we wnioskowanej kwocie 1.510.750,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/00) pozwoli zrealizować inwestycję mieszkaniową polegającą na odbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku koszarowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno-usługowy. Łączny szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia wynosi 15.107.500,00. Stąd wnioskowane wsparcie wynosi 1.510.750,00, co stanowi 10% wartości kosztów. Szacunkowa liczba mieszkań planowana do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia wynosi 63.Dodajmy, że by sfinansować inwestycje mieszkaniowe w ramach spółki SIM i domknąć tak zwany montaż finansowy, można pójść w dwóch kierunkach. Albo ustalić w regulaminie przyznawania mieszkań, że przyszli lokatorzy partycypują w kosztach ich budowy, w wysokości od 10 do 30 procent, co zależy od decyzji Rady Gminy, albo spłacają w czynszu kredyt zaciągnięty przez spółkę, a po jego spłacie stają się właścicielami mieszkań. Problem w tym, że jak nam wszystkim wiadomo, sytuacja na rynku kredytowym jest bardzo niestabilna, trudno więc prognozować, jakie będą koszty dla przysłowiowego Kowalskiego. Problemy mogą być również z wyłonieniem wykonawcy, w związku ze wzrostem cen usług na rynku budowlanym. Musimy być jednak optymistami i korzystać z nadarzających się szans, bo mieszkania są przecież towarem pierwszej potrzeby. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, wyżej opisywane inwestycje w naszym mieście rozpoczną się już w czwartym kwartale tego roku, a zgodnie z mniej optymistycznym scenariuszem, na początku przyszłego.

ED

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…