pultuszczak
Badania rezonansem i tomografem

2023-11-08 3:10:57

W diagnostyce chodzi głównie o to, żeby jak najszybciej postawić rozwiązanie i aby ono było jak najbardziej precyzyjne. Zalecany jest w diagnostyce chorób nowotworowych i neurologicznych. Znaczną część chorób możemy leczyć wyłącznie na podstawie rozpoznania rezonansu magnetycznego. Nie trzeba pobierać materiału tkankowego. Technologia dostępna w Szpitalu Powiatowym Gajda – Med jest tak zaawansowana, że pobranie tkanki do badania histopatologicznego dość często nie jest potrzebne. Badanie rezonansem magnetycznym jest jednym z najbardziej zaawansowanych i dostępnym dla człowieka, lekarza narzędziem o którym marzyli nasi przodkowie. Podstawową, a zarazem najbezpieczniejszą techniką diagnostyczną, szeroko stosowaną w medycynie.

Aby dokonać prawidłowej diagnozy potrzebny jest nowoczesny sprzęt, specjalistyczne oprogramowania, odpowiednio wykwalifikowana osoba, kompetentny lekarz dokonujący interpretacji wyników badań.

Szpital Powiatowy Gajda – Med w Pułtusku posiada bardzo dobry sprzęt medyczny, nowoczesne oprogramowanie, wykwalifikowany i kompetentny personel medyczny oraz personel techniczny.

Cały czas przyjmujemy zapisy w celu dokonania:

– diagnostyki układu sercowo – naczyniowego;

– diagnostyka obrazowa patologii mózgowia (guzy i zmiany guzopodobne, udary, malformacje naczyniowe, infekcje OUN, schorzenia metaboliczne, choroby degeneracyjne);

– diagnostyka układu kostno – stawowego, w tym wszystkich odcinków kręgosłupa;

– diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy.

Rezonans magnetyczny tworzy obraz dzięki falom radiowym i polu magnetycznemu. Pozwala nie tylko wykryć niepokojące zmiany, ale także pomaga monitorować postępy leczenia. Badanie nie szkodzi zdrowiu, można je wykonywać dowolnie często. W związku z użyciem silnego pola magnetycznego nie mogą mu się poddać osoby, w których ciele znajdują się mogące ulec rozmagnesowaniu urządzenia elektryczne, takie jak rozrusznik serca, implant ślimakowy, pompa insulinowa, a także wszelkiego rodzaju obiekty metalowe – protezy, implanty, stenty itd.

W przypadku tomografii komputerowej organizm przenikają promienie rentgenowskie, co oznacza iż nie może być wykonywana zbyt często.

W przypadku dokonywania badania za pomocą tomografii komputerowej, lampy rentgenowskie wykonują serię zdjęć danej części ciała – z różnych stron i pod różnymi kątami, które po nałożeniu na siebie dają precyzyjny obraz badanej struktury. Nadzorujący badanie technik radiolog przebywa w osobnym pomieszczeniu, z którego – za pomocą interkomu, wydaje polecenia dotyczące np. chwilowego wstrzymania oddechu w konkretnym momencie. W celu otrzymania dokładniejszego obrazu, badanie wykonywane jest z tzw. kontrastem. Jest to środek cieniujący, podawany zazwyczaj dożylnie, który zwiększa widoczność badanych struktur.

Jeżeli lekarz specjalista, który wystawił skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego lub tomografię komputerową uznał, że badanie powinno być wykonane z kontrastem i zaznaczył to na skierowaniu, to powinien wystawić ci skierowanie na badanie kreatyniny.

źródło: gajda med

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *