pultuszczak

Facebook


Areszt dla burmistrza i jednego z przedsiębiorców

2018-02-01 4:51:47

Na dzisiejszym posiedzeniu, sąd zdecydował o areszcie na okres trzech miesięcy dla pułtuskiego burmistrza i jednego z przedsiębiorców

Prokuratura Regionalna w Białymstoku chciała tymczasowego aresztowania dwóch zatrzymanych przedsiębiorców, ale sąd odrzucił wniosek dotyczący jednego z nich i zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys.
W komunikacie prokuratury czytamy:
W dniu 01.02.2018 roku Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Burmistrza Miasta Pułtusk i dwóch przedsiębiorców zatrzymanych w dniu 30.01.2018. W wyniku analizy materiału dowodowego, w tym przeprowadzonych czynności w dniach 30 – 31 stycznia 2018 roku, Burmistrzowi Miasta Pułtusk uzupełniono postanowienie o przedstawieniu zarzutów o czyn z art. 228 § 3 i 5 k.k. tj. przyjęcie oraz żądanie korzyści majątkowej znacznej wartości. Podstawą ogólną wniosków w przedmiocie izolacyjnych środków zapobiegawczych jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych zarzucanych im przestępstw. Prokurator wskazał, iż zachodzi również uzasadniona obawa, że podejrzani pozostając na wolności mogą w bezprawny sposób wpływać na bieg postępowania karnego poprzez mataczenie w sprawie min. nakłaniać do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień. Uzasadnieniem dla zastosowania najsurowszego środka zapobiegawczego jest również grożąca podejrzanym wysoka kara w wymiarze do 12 lat pozbawienia wolności.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *