pultuszczak

Facebook


APEL KOMENDANTA DO MIESZKAŃCÓW Z TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ!

2018-01-19 5:26:27

W związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego na rzece Narew w rejonie powiatu pułtuskiego należy liczyć się z możliwością podtopienia gospodarstw i posesji usytuowanych w bliskim sąsiedztwie rzeki

Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku prosi właścicieli posesji o zabezpieczenie mienia przed ewentualnym zniszczeniem, jak również bieżący monitoring. Zachodzi obawa, że stan wody na rzece Narew stanowi zagrożenie powodziowe na naszym terenie.

Na wypadek wystąpienia lokalnych podstopień i powodzi należy:

– przygotować się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami podstopień i powodzi;
– zadbać o zwierzęta;
– kiedy pojawi się nagłe zagrożenie, wyłączyć główne zasilanie elektryczne oraz zabezpieczyć butle z gazem (odłączyć od urządzeń);
– zabezpieczyć najcenniejsze rzeczy, dokumenty osobiste oraz urządzenia przenosząc je w bezpieczne miejsca;
– usunąć z terenu posesji pojazdy przeprowadzając je w bezpieczne miejsca;
– usunąć z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje, takie jak pestycydy, środki owadobójcze oraz środki ochrony roślin;
– przygotować się do ewentualnej ewakuacji;
– na wypadek nadejścia katastrofy należy mieć pod ręką przygotowane rzeczy: latarki z zapasowymi bateriami, telefon komórkowy, apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody, ciepłe ubrania, koce;
– opuścić swój dom, z chwilą otrzymania decyzji o ewakuacji i bezpośredniego zagrożenia życia, bezwzględnie wykonywać polecenia osób uprawnionych;
– zgłosić się ochotniczo do pomocy w walce z ewentualną powodzią;
– prowadzić stałą obserwację poziomu wody na rzece i informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego o pojawiającym się zagrożeniu a także właściwie reagować na przekazywane komunikaty w tej sprawie.

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego proszę o kontakt:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 603 506 207

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku
tel. (23) 692-11-50, 692-17-22,

Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku
tel. (23) 692 72 00

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *