pultuszczak

Facebook

A w Winnicy budują

2019-11-08 11:21:03

Kolejne inwestycje na pewno cieszą mieszkańców, bo znacznie wpłyną na poprawę warunków ich codziennego życia


Zakład Budżetowy w Winnicy wykonuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rębkowo. Wodociąg zasili istniejące gospodarstwa, które do tej pory nie mogły skorzystać z gminnej wody oraz tworzące się małe osiedle.
Mieszkańcy wsi Rębkowo przeznaczyli również środki funduszu sołeckiego w wysokości 16.419,22 zł na budowę chodnika. Staraniem Urzędu Gminy, pozyskano dodatkowe pieniądze – 10.000 zł, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Prace wykonuje Zakład Budżetowy w Winnicy – wykonuje podbudowę i ułożenie kostki brukowej. Obecnie teren pod chodnik to pobocza ziemne częściowo porośnięte trawą, które utrudniają poruszanie się pieszych. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Korzystając ze sprzyjającej aury, gmina rozpoczęła także roboty drogowe na drodze gminnej w miejscowości Powielin. Wykonawca robót – BUDOMOST z Zaścianek koło Białegostoku – robi poczwórne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i kruszywem na odcinku o długości 720 m wraz z podbudową. Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy. red.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…