pultuszczak

Facebook
A TO KRONIKA WŁAŚNIE

2022-10-20 3:20:04

Wracamy do KRONIKI SZKOŁY ĆWICZEŃ w Pułtusku. Dla przypomnienia ludzi – nauczycieli i uczniów – oraz zdarzeń, zapisanych odręcznie przez prowadzących KRONIKĘ. Rzadka to okazja wejrzeć w takie kroniki szkolne; nie wszystkie placówki przechowały je dla potomnych i rzadka to również okazja zetknięcia się z narracją sprzed pół wieku

Dziś wchodzimy w rok 1972

Oto Dzień Kobiet i wpis:

W dniu Kobiet wszystkim pracującym kobietom z naszej szkoły wręczono kwiaty. Kółko polonistyczne oraz Drużyna Harcerzy przygotowała w tym dniu uroczysty poranek. Chór szkolny śpiewał piękne piosenki. Dzień ten był dniem radości. Młodzież wszystkich klas z zainteresowaniem słuchała recytacji, śpiewu i gorąco oklaskiwała “artystów”. Dzieci z klas młodszych do kwiatów dołączyły swój najpiękniejszy uśmiech.

Pożyteczna inicjatywa

(wklejona notatka prasowa, autorka St. Nowotko, wiceprezes ZP TPPR w Pułtusku)

Z inicjatywy Zarządu Powiatowego TPPR i Wydziału Oświaty i Kultury Prez. PRN w Pułtusku odbyła się Powiatowa Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów klas VIII szkół podstawowych. Miała ona m. in. na celu podniesienie znajomości języka rosyjskiego i wiedzy o Kraju Rad. Mierzyło swoje siły w Olimpiadzie 26 uczniów z 12 szkół. Pierwsze cztery miejsca zajęli: Anna Solecka – szkoła podstawowa w Zatorach, Joanna Michalak – szkoła nr 1, Danuta Pawlikowska z Przemiarowa i Emilia Rzeczyńska ze szkoły nr 3. Na eliminacje woj. zostali zakwalifikowani – Anna Solecka i Joanna Michalak. Życzymy im zwycięstwa.

Rok 1974

Wszyscy wychowujemy nasze dzieci – Rada Pedagogiczna i Komitet Rodzicielski

Dużą pomocą w pracy wychowawczej jest Komitet Rodzicielski, który zawsze pragnie być tam, gdzie potrzebna jest praca rodziców. Często organizowane spotkania, odprawy, wspólnie organizowane imprezy, częste odwiedzanie domów dzieci, które mają trudności – to niewielka część pracy Komitetu Rodzicielskiego w naszej szkole.

Działacze komitetu: p. Blicharz, p. Latało, p. St. Bagiński, p. Łukawski, p. Malinowski.

Akademia z okazji 1 Maja

W tym roku akademię przygotowała młodzież pod kierownictwem p. A. Gadomskiej, A. Kędzierskiej, J. Król, T. Mroczkowskiego. Akademia odbyła się w sali kinowej – przygotowano ją wspólnie z LO. Była piękna – program cały był poświęcony świętu majowemu i XXX rocznicy powstania PRL.

Zbiorcza Szkoła Gminna obejmuje następujące placówki oświatowo-gminne:

Szkoła Podstawowa w Bobach – dyrektor Ryszard Kordowski

Szkoła Podstawowa w Przemiarowie – dyrektor Władysław Stępniewski

Szkoła Podstawowa w Moszynie – kierownik filii Helena Gołąb

Szkoła Podstawowa w Płocochowie – kierownik filii Anna Karpińska

Państwowe Przedszkole w Przemiarowie – dyrektor Krystyna Tyszkiewicz

Milicja obywatelska stoi na straży ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego

Z okazji 30-lecia Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży starszych klas z przedstawicielami MO – zastępcą komendanta Milicji Obywatelskiej w Pułtusku – por. Zbigniewem Królem. Młodzież poznała przeszłość MO i SB oraz ich współczesne zdania. Była to piękna lekcja historii i wychowania obywatelskiego.

Dzień Nauczyciela

Dzień to niezwykły – uśmiechy, życzenia i kwiaty płyną do Nauczycieli, wyrażając uznanie i podziękowanie za ich trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia. Dzieci i młodzież, rodzice od rana oczekiwali na swoich nauczycieli – wychowawców, aby Im złożyć życzenia osobistego szczęścia, zadowolenia z pracy, uśmiechów na co dzień.

Po południu w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli wszystkich szkół Gminy Pułtusk z przedstawicielami władz partyjnych i administracyjnych Gminy Pułtusk: I Sekretarz KG PZPR – Tow. Jerzym Wichrowskim, Naczelnikiem Gminy – Tow. Jerzym Ziemieckim oraz przedstawicielami Komitetu Opiekuńczego i Komitetu Rodzicielskiego w osobach: Ob. Jerzego Borczyńskiego, Jana Buźniaka, Elizy Michalak, Tadeusza Dąbrowskiego.

W wystąpieniach przedstawicieli władz znalazły się same serdeczne słowa uznania za pracę pedagogów nad kształtowaniem postaw ideowo-moralnych i społecznych młodych obywateli naszego państwa, za troskę o wyniki nauczania, za opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

(Teksty zgodne z zapisem kroniki)

Do KRONIKI SZKOŁY ĆWICZEŃ ZAJRZAŁA Grażyna M. Dzierżanowska

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *