pultuszczak

Facebook


2020-10-20 9:53:14

Wójt Gminy Winnica

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, w okresie 21 dni, licząc od dnia 08.10.2020r. będzie wywieszony wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr ewid. 86/2, 86/4, 86/5, 86/10, 172/1, 172/2, 172/3 i 172/8 położonych w miejscowości Smogorzewo Włościańskie gmina Winnica.

Wójt Gminy Winnica

mgr Robert Wróblewski

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *