pultuszczak

Facebook

300 zł na wyprawkę szkolną

2018-06-14 3:12:33

Zarejestruj się do końca listopada aby uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną

Tylko do końca listopada będzie można składać wnioski o przyznanie 300 zł na szkolną wyprawkę. Dofinansowanie niezależnie od dochodu będzie udzielane w związku z programem “Dobry start”.
Zgodnie z rozporządzeniem świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). Jest nieopodatkowane i wypłacane będzie jednorazowo raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego

Jak i do kiedy złożyć wniosek?
Aby otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek i dokumenty jak w przypadku świadczenia wychowawczego z programu 500+. Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia dojdzie do tego również możliwość składania wniosków drogą tradycyjną, a więc tych papierowych. Dokumenty należy złożyć w tym samym miejscu, gdzie wniosek o 500+, czyli w: urzędach miast, gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Złożenie dokumentów po 30 listopada oznacza utratę środków. Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone we wrześniu i październiku będą rozpatrywane maksymalnie w ciągu 2 miesięcy

Kto może złożyć wniosek?
Zgodnie z projektem wniosek o dofinansowanie może złożyć: jeden z rodziców, opiekun prawny, opiekun faktyczny (jak możemy przeczytać w rozporządzeniu – przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub na wniosek samej uczącej się osoby, o ile jest pełnoletnia, nie pozostaje na utrzymaniu rodziców i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem życia, a dalej ją kontynuuje.

Zdjęcie: Wyprawka szkolna przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie, trzeba się tylko wyrobić z wnioskiem do końca listopada

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TOiOWO NAUKOWO

Roboty i emocje

  Adepci Robotycznej Szkoły Aktorskiej świetnie czują się w każdym reper…

Wrzesień w Koperniku

Cywilizacja algorytmów na Festiwalu Przemiany. Plenerowy koncert muzyki elektron…

MACHINA SAPIENS - wystawa festiwalu Prze…

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wkracza w nasze życie. Powoli – l…