pultuszczak

Facebook


TAK DLA POCZEKALNI

2018-04-12 11:40:12

Realnych kształtów nabiera pomysł budowy poczekalni autobusowej między Pomnikiem Walki i Męczeństwa a Powiatowym Urzędem Pracy. Budował będzie powiat, na gminnej działce, koszty utrzymania podzielą po połowie. Zgoda Rady Miejskiej jest, choć nie bez wątpliwości

Poczekalnia z zatoczką autobusową ma być wybudowana za między pomnikiem usytuowanym przy byłym dworcu PKS a Powiatowym Urzędem Pracy. Obecny na sesji Rady Miejskiej starosta Jan Zalewski mówił, że koszty budowy obiektu poniósłby powiat, natomiast jego utrzymania, szacowane tylko na 30 tys. rocznie, miały by być pokrywane po połowie przez powiat i gminę Pułtusk. Starosta proponował, by gminna działka została użyczona na 15 lat.
Radny Bogdan Pieńkos wyraził wątpliwość, czy warto budować poczekalnię autobusową, skoro już wkrótce, z powodu likwidacji spółki MOBILIS, nie będzie też większości kursów autobusowych. Starosta zapewnił, iż komunikacja na terenie naszego powiatu będzie funkcjonować. Trwają spotkania z przewoźnikami i kalkulacje, jeśli nie uda się dojść do porozumienia, przewoźnik obsługujący miejscowe trasy zostanie wyłoniony w drodze przetargu.
Nowa poczekalnia ma powstać na działce o powierzchni 1200 m i być budynkiem jednokondygnacyjnym o pow. ok. 100 m2 (poczekalnia ok. 60 metrów oraz pomieszczenia kasowe i toalety). Objazd dla autobusów ma się znajdować od strony pomnika, tak by wsiadający pasażerowie nie musieli obchodzić pojazdu. Tu słuszne uwagi, które mają być uwzględnione w projekcie, zgłosił radny Ireneusz Purgacz.
– Jest to dla miasta teren szczególny, na którym znajduje się niedawno postawiony pomnik, teren zagospodarowany. Tworzenie w tej chwili między planowanym dworcem a pomnikiem ciągu komunikacyjnego spowoduje, że planowana droga jest praktycznie przy samym pomniku. Nikt tutaj nie kwestionuje potrzeby budowy takiego obiektu, ale powinno się uwzględniać już istniejące zagospodarowanie tego terenu. Gdybyśmy wykorzystali dotychczas istniejący ciąg komunikacyjny, zlikwidowali parking pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a terenem na którym ma być ten obiekt, postawili ten budynek bezpośrednio przy krawędzi tejże działki, to byłby on usytuowany w znacznej odległości od istniejącego pomnika i jego zagospodarowania. Jeżeli ma być to budynek parterowy, to jego wysokość nie powinna przekraczać 3 metrów i można go tak odgrodzić jakimś szpalerem drzew, że praktycznie nie będzie od strony pomnika widoczny.
Radny słusznie zauważył, że należy oszczędnie i rozważnie gospodarować tym terenem. Można zachować istniejące przystanki autobusowe tym bardziej, że nie będzie możliwości, by kilka autobusów jadących z różnych kierunków, zatrzymywało się przy samym dworcu, na planowanej od strony pomnika zatoczce. Starosta przyznał, że jest to rozsądna, godna rozważenia propozycja, tym bardziej, że odejdą wtedy koszty budowy drogi wewnętrznej, zostanie jedynie zlikwidowanych kilka miejsc parkingowych.
Wniosek o ustalenie warunków który powiat skierował do gminy zabudowy nie jest jeszcze kompletny, trzeba go uzupełnić o dokument o możliwości podłączenia obiektu do kanalizacji deszczowej. Dopiero potem trafi do uzgodnień, nie ma więc jeszcze opinii konserwatora zabytków. Jeśli formalności udałoby się pomyślnie sfinalizować, poczekalnia ma powstać jeszcze w tym roku.

Zdjęcie: Odbudowany pomnik i zagospodarowany teren wokół to zdaniem wielu mieszkańców nie jest miejsce na budowę autobusowej poczekalni. Skoro ma jednak powstać, trzeba dobrze przemyśleć wszystkie szczegóły, by jak najmniej zaszkodzić temu miejscu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *