pultuszczak

Facebook


202 tysiące z budżetu województwa

2019-07-26 12:14:56

W czwartek, 11 lipca podpisano umowy na dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, które otrzymała Gmina Pułtusk. Odbyło się to w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pułtusku, przy udziale wicemarszałka województwa mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Radosława Rybickiego dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Konrada Wojnarowskiego, Pawła Obermeyera oraz burmistrza Pułtuska Wojciecha Gregorczyka i skarbnik Teresy Turek


Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał gminie Pułtusk pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego m.in.: na budowę boiska sportowego, świetlice wiejskie, poprawę jakości powietrza oraz remont strażnicy OSP.
W ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, 65 000 zł gmina Pułtusk otrzymała na budowę boiska w parku osiedlowym przy ul. Sarbiewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zakres prac obejmie budowę boiska treningowego wielofunkcyjnego do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 10×15 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m.
Z programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, zostało przyznane dofinansowanie na łączną kwotę 50 000 zł. W ramach wsparcia finansowego zostanie wykonanych 5 zadań:
– zadaszenie budynku socjalno-magazynowego we wsi Kleszewo,
– zagospodarowanie terenu we wsi Lipniki Nowe,
– remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipniki Stare,
– zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Moszyn poprzez budowę wiaty grillowej wraz z wyposażeniem w stół, ławki, paleniska z grillem ogniskowym oraz zazielenienie terenu,
– rekultywacja terenu przy stawie i remizie wiejskiej w Trzcińcu.
Na zagospodarowanie trzech terenów zieleni zostało przyznane dofinansowanie z programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. Kwota dofinansowania to 75 000 zł. Zostanie wykonane przyuliczne nasadzenie drzew i krzewów przy al. Wojska Polskiego oraz na terenie skweru przy ulicy Mickiewicza. Więcej zieleni pojawi się przy ulicy Andrzeja Noskowskiego, na terenie osiedlowym.
Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego gminie Pułtusk zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 12 000 zł na remont drzwi garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu, w ramach programu realizowanego pod nazwą „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”.
Łącznie, gmina Pułtusk otrzymała 202 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, dzięki czemu możemy zrealizować wiele inwestycji, które m.in. będą miały wpływ na poprawę estetyki naszego otoczenia.

źródło: gmina Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *