pultuszczak

Facebook


162 miliony dla powiatu

2019-05-15 12:13:03

W poniedziałek, 6 maja, w Starostwie Powiatowym w Pułtusku odbyło się uroczyste podpisanie umowy, dzięki której gminy Pokrzywnica, Obryte Ojrzeń oraz powiat pułtuski otrzymają 9,8 mln złotych dofinansowania na odnawialne źródła energii

wymienionych gminach i powiecie pułtuskim powstanie łącznie 710 instalacji OZE, z czego 697 na budynkach prywatnych, a pozostałe 13 na obiektach użyteczności publicznej. Projekt uzyskał dofinansowanie decyzją zarządu województwa mazowieckiego. Umowę podpisali marszałek Adam Struzik i wójt gminy Pokrzywnica Adam Rachuba. Obecni byli również europoseł Jarosław Kalinowski, władze powiatu – starosta Jan Zalewski i wicestarosta Beata Jóźwiak, wójtowie gmin Obryte i Ojrzeń – Sebastian Mroczkowski i Zdzisław Mierzejewski, skarbnicy gmin i powiatu.

Spotkanie było okazją do podsumowania 15 LAT Mazowsza i powiatu pułtuskiego w UE.

Dzięki środkom z europejskiego budżetu wiele zmieniło się również w powiecie pułtuskim. W sumie trafiły już do niego blisko ponad 162 mln zł z UE. Ponadto, od 1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie zostało podzielone statystycznie. Tymczasem w Brukseli trwają rozmowy nad kolejną perspektywą finansową.

Ostatnich 15 lat to był bardzo dobry czas dla kraju i dla Mazowsza. Dzięki środkom z UE udało nam się zwodociągować i skanalizować wiele wsi, wybudować drogi, wyposażyć szpitale, stworzyć fantastyczne placówki kulturalne, a także przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Po piętnastu latach od wejścia Polski do UE fundusze wspólnotowe nadal są jednym z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji na terenie całego kraju – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Trzeba pamiętać, że choć jako kraj wpłaciliśmy 51,8 mld euro składek, to otrzymaliśmy z UE w ramach różnych programów 159,4 mld euro. Wyraźnie jesteśmy na plusie. Poza tym członkostwo w UE to możliwość wpływania na ważne sprawy, kształtowania prawa. Na tym nie koniec. W Brukseli cały czas trwają prace nad nowym budżetem. Chcemy, aby Komisja Europejska oparła go na istniejącym od 1 stycznia 2018 r. podziale statystycznym, w ramach którego wyodrębnione zostały dwa regiony: warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny.

Warto podkreślić, że w ramach obecnej perspektywy finansowej – RPO WM 2014-2020, wsparcie otrzymało już 31 projektów realizowanych przez samorządy z terenu powiatu pułtuskiego. Kwota dofinansowania z UE wyniosła blisko 39 mln zł, a wartość całkowita wspartych projektów to ponad 54 mln zł.

Wśród największych projektów z powiatu pułtuskiego wspartych środkami unijnymi w ramach obecnej perspektywy wymienić można:

– kompleksową poprawę warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim – 6,7 mln zł;

– zmniejszenie emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk – 5,9 mln zł;

– termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu pułtuskiego – 2,8 mln zł;

– wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych – 2,4 mln zł;

– zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj.: Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy – 2 mln zł;

– głęboką termomodernizację uwzględniającą montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte – 1,9 mln zł;

– poprawę dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk – 1,6 mln zł;

– rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica – 1,4 mln zł.

PROW 2014-2020

W obecnej perspektywie w ramach PROW 2014-2020 do beneficjentów z powiatu pułtuskiego trafiło już ponad 8,7 mln zł. Podpisane zostały 33 umowy. Najwięcej, bo aż 27 dotyczyło wsparcia w ramach obszaru LEADER. Cztery dotyczyły budowy bądź modernizacji dróg, jedna – gospodarki wodno-ściekowej i jedna – budowy targowisk.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *