pultuszczak
14 EMERYTURA

2023-09-05 12:20:09

22 sierpnia 2023 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. kwoty 14. emerytury. Podniesiono kwotę 14. emerytury do 2 202,50 zł netto czyli o ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy. Dla osób, które pobierają najniższą emeryturę świadczenie będzie wynosić 2 650 zł brutto. To realne wsparcie dla seniorów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od zawsze jest blisko ludzi! Dodatkowe środki trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów.

W trudnych czasach, w obliczu wzrostu cen wywołanego wojną w Ukrainie i polityką Kremla, rolą rządu jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Również o bezpieczeństwo finansowe. Rząd nie zamyka oczu na potrzeby obywateli. Dlatego podjęto decyzję o wprowadzeniu na stałe 14. emerytury do katalogu świadczeń dla emerytów i rencistów.

Najważniejsze informacje:

1. Dla osób, które pobierają emeryturę do 2 900 zł brutto świadczenie będzie wynosić 2 202,50 zł netto czyli o ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy.

2. W tym roku wysokość tzw. 14. emerytury zostanie zwiększona o 1 061,56 zł brutto.

3. 14. emerytura przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2 900 zł brutto.

4. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada “złotówka za złotówkę”.

5. Do świadczenia będą uprawnione osoby, których suma świadczeń nie przekracza 5500 zł.

6. W tym roku 14. emerytura wypłacana będzie we wrześniu.

7. Świadczenie będzie wypłacane przez ZUS i KRUS z urzędu. Nie trzeba będzie składać wniosków o przyznanie dodatkowego wsparcia.

8. Z kwoty tego świadczenia nie będzie można dokonywać się potrąceń i egzekucji.

9. Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie.

10. Rozwiązanie będzie stosowane w systemie powszechnym do emerytur i rent: rolników, służb mundurowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, rent inwalidów wojennych i woskowych.

13. i 14. emerytura

13. emerytura pierwszy raz została wypłacona w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana dla wszystkich emerytów i rencistów (w wysokości najniższej emerytury) – bez kryterium dochodowego.

To dowód realnego wsparcia rządu dla seniorów. Pomoc obejmuje łącznie ok. 9,7 mln emerytów. W sumie w latach 2019-2023 na ten cel przeznaczyliśmy 63,2 mld zł. W samym 2023 r. to ok. 15,4 mld zł.

Jesienią 2021 r. wypłacono także 14. emeryturę w wysokości 1250,88 zł brutto.

W 2022 r. 14. emerytura została wypłacona kolejny raz. Zdecydowana większość seniorów, ok. 7,7 mln osób, otrzymało świadczenie w kwocie najniższej emerytury. Ok. 1,3 mln w wysokości odpowiednio pomniejszonej, ze względu na kryterium dochodowe. W 2022 r. z tego tytułu do seniorów trafiło ok. 11,4 mld zł.

Minimalna emerytura

Szczególną wagę rząd przywiązuje do wzrostu minimalnych emerytur. W 2015 r. minimalna emerytura wynosiła 880,45 zł brutto (757 zł netto). Od marca 2023 r. jest to kwota 1 588,44 zł brutto (1 445 zł netto).

W stosunku do 2015 r. to wzrost o ponad 80 proc. (kwota brutto) i o 90 proc. w przypadku kwoty netto.

Minister Henryk Kowalczyk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *