pultuszczak

Facebook


10 mandatów dla pieszych

2017-06-02 12:57:49

Pułtuscy policjanci przeprowadzili wczoraj działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Szczególnym nadzorem objęte zostały przejścia dla pieszych, skrzyżowania oraz miejsca gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku, przeprowadzone zostały działania pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracali na zachowanie właściwych relacji pieszy-kierujący. To pieszy jest szczególnie narażony na niebezpieczeństwa oraz tragiczne skutki podczas zdarzeń drogowych.
W ramach działań policjanci obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne oraz wszystkie te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń. Funkcjonariusze kładli nacisk m.in. na przechodzenie w miejscu niedozwolonym, niestosowanie się pieszych do sygnalizacji świetlnej, nietrzeźwych pieszych powodujących zagrożenie w ruchu drogowym.
Do działań zaangażowanych było 14 policjantów. W efekcie ujawniono 11 wykroczeń, w których piesi przechodzili w miejscu niedozwolonym. 10 zostało ukaranych mandatami karnymi.
Uświadamianie, pouczanie, konsekwencje mandatowe- wszystko to ma jeden cel- poprawa bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego!
sierż. Milena Kopczyńska, KPP Pułtusk

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *